Udana

Inspirerende uitspraken

De Udana is het derde boek van de Khuddaka Nikaya en omvat 8 hoofdstukken (vagga's) die samen 80, meestal korte sutta's bevatten. Elk hoofdstuk bestaat uit 10 sutta's.

De titel 'Udana' (inspirerende uitspraak) verwijst naar de uitspraak die, meestal in versvorm, aan het eind van elke toespraak geplaatst is en voorafgaat met de woorden: 'Toen, zich de betekenis ervan realiserend, uitte de heer bij die gelegenheid deze inspirerende uitspraak' (atha kho bhagava etam attham viditva tayam velayam imam udanam udanesi).

Vandaar dat 'udana' duidt op een inspirerende of gewichtige uitspraak die spontaan is opgekomen, letterlijk 'uitgeademd' (udanesi), door het begrijpen of de realisering (viditva) van de betekenis (etam attham) van de gelegenheid of gebeurtenis die daarmee samenhing (tayam velayam). Hier is het de Boeddha die de udana's uitspreekt, hoewel het in sommige gevallen anderen zijn die zo inspirerend zijn.

Inhoudsopgave

1. Bodhi vagga — Het hoofdstuk van de Bodhi boom

2. Mucalinda vagga — Het hoofdstuk van Mucalinda

3. Nanda vagga — Het hoofdstuk van Nanda

4. Meghiya vagga — Het hoofdstuk van Meghiya

5. Sona vagga — Het hoofdstuk van Sona

6. Jaccandha vagga — Het hoofdstuk van de blindgeborenen

7. Cula vagga — Het kleine hoofdstuk

8. Pataligamiya vagga — Het hoofdstuk Pataligama

1. Bodhi vagga — Het hoofdstuk van de Bodhi boom

2. Mucalinda vagga — Het hoofdstuk van Mucalinda

3. Nanda vagga — Het hoofdstuk van Nanda

4. Meghiya vagga — Het hoofdstuk van Meghiya

5. Sona vagga — Het hoofdstuk van Sona

6. Jaccandha vagga — Het hoofdstuk van de blindgeborenen

7. Cula vagga — Het kleine hoofdstuk

8. Pataligamiya vagga — Het hoofdstuk Pataligama