Maha Kassapa

Maha Kassapa Sutta

Maha Kassapa weigert voedsel van de devata's.

Aldus heb ik gehoord. Eens verbleef de heer nabij Rajagaha in het Veluvana bij de Eekhoorn Voederplaats (Kalandakanivapa). In die tijd werd de eerwaarde Maha Kassapa, terwijl hij in de Pipphali Grot verbleef, onwel, gekweld, ernstig ziek. Na enige tijd herstelde Maha Kassapa van die ziekte en dacht: "Als ik nu eens Rajagaha inga om mijn voedselronde te doen?"

Toentertijd waren vijfhonderd deva's druk bezig om voedsel te bereiden voor de eerwaarde Maha Kassapa. Echter, de eerwaarde Maha Kassapa weigerde hetgeen die vijfhonderd deva's hem aanboden. Hij kleedde zichzelf in de voormiddag, nam zijn nap en zijn bovenkleed, en ging Rajagaha in voor zijn voedselronde. Hij ging naar die straten die bewoond werden door de armen en behoeftigen, de straten van de wevers.

Nu zag de heer de eerwaarde Maha Kassapa in Rajagaha lopen, bedelend om voedsel in die straten die bewoond werden door de armen en behoeftigen, de straten van de wevers.

Toen, zich de betekenis ervan realiserend, uitte de heer bij die gelegenheid deze inspirerende uitspraak:

Wie niet een ander onderhoudt[1] en wie onbekend[2] is,
beheerst, standvastig gevormd in het wezenlijke,
wiens bezoedelingen zijn opgeheven[3] en wie bevrijd is van gebreken[4],
hem noem ik een brahmaan.

Eindnoten

[1] Hij wordt beschreven als 'Wie niet een ander onderhoudt' (anaññaposi) omdat hij solitair leeft, met niemand die hij moet onderhouden. Dit wordt gezegd om duidelijk te maken dat hij zichzelf gemakkelijk kan onderhouden. De zinsnede kan ook betekenen dat hij niet wordt onderhouden door een ander, aangezien hij voor zijn benodigdheden niet is gebonden aan een of andere weldoener.

[2] Hij wordt 'onbekend' (aññatta) genoemd omdat hij zichzelf niet bekend maakt vanuit het verlangen naar voordeel, eer en roem. Het woord kan ook betekenen 'goed bekend staan', dat wil zeggen vanwege zijn goede eigenschappen.

[3] 'Iemand wiens bezoedelingen zijn opgeheven' (khinasava) is een andere naam voor een arahat.

[4] Dosa betekent hier waarschijnlijk 'gebrek' of 'smet', maar het kan ook 'lichamelijke stemming' betekenen. Zo ligt er een verwijzing in besloten naar het feit dat Maha Kassapa bevrijd is van zijn ziekte.

Document info
RegID Ud1-06
Bijgewerkt 28 januari 2021 14:50:58
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen