Sangamaji

Sangamaji Sutta

De vrouw die het kind voor de monnik neerlegde.

Aldus heb ik gehoord. Eens leefde de Gezegende nabij Savatthi in het Jetavana, het park van Anathapindika. Voor die gelegenheid was de eerwaarde Sangamaji in Savatthi aangekomen om de Gezegende te ontmoeten. De voormalige vrouw van de eerwaarde Sangamaji had gehoord dat meester Sangamaji in Savatthi was gearriveerd, en zij nam haar kind op en ging naar het Jetavana.

Op dat moment zat de eerwaarde Sangamaji aan de voet van een boom om rond het midden van de dag te rusten. Toen benaderde de voormalige vrouw van de eerwaarde Sangamaji hem, en sprak deze woorden: "Dit is je kleine zoon, kluizenaar, zorg voor hem." Toen dit was gezegd bleef de eerwaarde Sangamaji zwijgen. Een tweede keer en een derde keer sprak zij: "Dit is je kleine zoon, kluizenaar, zorg voor hem." En een tweede keer en een derde keer bleef de eerwaarde Sangamaji zwijgen.

Toen zette de voormalige vrouw van de eerwaarde Sangamaji het kind voor hem neer en zei: "Dit is je zoon, kluizenaar, voed jij hem op." Daarna liep ze weg. Maar de eerwaarde Sangamaji keek niet naar het kind om en probeerde ook niet er tegen te praten. Toen keek de voormalige vrouw van de eerwaarde Sangamaji, nadat zij een klein stukje was weggelopen, om en zij zag dat hij niet naar het kind omkeek en er ook niet tegen sprak. Toen zij dit zag, dacht zij: "Deze kluizenaar heeft niet eens zijn zoon nodig!" Zij draaide om, nam het kind mee en vertrok.

Met het goddelijke oog, dat gezuiverd is en bovenmenselijk, zag de Gezegende dat onhoffelijke gedrag van de voormalige vrouw van de eerwaarde Sangamaji.

Toen, zich de betekenis ervan realiserend, uitte de Gezegende bij die gelegenheid deze inspirerende uitspraak:

Hij had geen plezier in haar komst,
noch verdriet toen zij weg ging;
Sangamaji is bevrijd van banden[1],
hem noem ik een brahmaan.

Eindnoten

[1] Sanga: banden of gehechtheden. Dit is een woordspeling met betrekking tot de naam van Sangamaji.

Document info
RegID Ud1-08
Bijgewerkt 22 juni 2020 09:26:48
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen