De Nigrodha boom

Nigrodha Sutta

De hooghartige brahmaan.

Aldus heb ik gehoord. Eens verbleef de heer in Uruvela, nabij de rivier de Nerañjara onder de Nigrodha boom van de Geitenhoeders, toen hij juist de volledige verlichting gerealiseerd had. In die tijd zat de heer gedurende zeven dagen met zijn benen gekruist, en hij ervoer de zegen der bevrijding. Toen die zeven dagen waren verstreken, rees de heer uit die concentratie op.

Toen naderde een zekere hooghartige brahmaan[1] de heer. Toen hij naderbij gekomen was, wisselde hij beleefd begroetingen met hem uit en ging aan zijn zijde staan. Daar staande sprak die brahmaan tot de heer: "Goede Gotama, waardoor is men een brahmaan, en wat zijn de dingen die iemand tot een brahmaan maken?"

Toen, zich de betekenis ervan realiserend, uitte de heer bij die gelegenheid deze inspirerende uitspraak:

Een brahmaan is iemand die slechte staten heeft verworpen;
niet hooghartig, vrij van bezoedelingen, vol zelfbeheersing,
volmaakt in kennis, iemand die het heilige leven heeft geleefd;
hij zou terecht het woord 'brahma'[2] kunnen gebruiken,
hij, die geen belemmeringen[3] ondervindt, waar dan ook ter wereld.

Eindnoten

[1] Huhunkajatiko brahmano: iemand die 'hum, hum' zegt, daarbij anderen uit trots veroordelend.

[2] 'Brahma' betekent hoogste, voortreffelijke of goddelijke; het is ook de naam voor een van de hoogste soorten goden. Een brahmaan is een persoon die geboren is in de bevoorrechte priesterlijke kaste van het Indiase sociale systeem, maar in het boeddhisme wordt 'brahmaan' gebruikt om een arahat aan te duiden, iemand die het doel van verlichting heeft gerealiseerd. Het 'heilige leven' (brahma cariya), het meest hoogstaande of het beste gedrag, is het celibatair spirituele leven van de bhikkhu.

[3] De belemmeringen zijn hartstocht, haat, begoocheling, verbeelding of eigendunk, en er meningen op na houden.

Document info
RegID Ud1-04
Bijgewerkt 22 juni 2020 09:26:36
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen