Copyright

Voor het zuiver houden van de boeddhistische Leer en de toegankelijkheid van de website.

Inhoudsopgave

All rights reserved

Belangrijk!

Dit is het probleem

Belangrijkste boeddhistische website in Nederland onvindbaar

Canonical meta-tag is zinloos

All rights reserved

Geldend vanaf 31 augustus 2020

Niets van deze website mag zonder nadrukkelijke toestemming van de eigenaar worden vermenigvuldigd en/of worden overgenomen, hetzij in boek- of digitale vorm. Inbreuk hierop zal met alle mogelijke juridische middelen worden bestreden.

Belangrijk!

De "All rights reserved" is een serieuze waarschuwing om het promoten en het behoud van het boeddhisme in Nederland en België niet in gevaar te brengen. Lees alsjeblieft hierna waarom.

Toen ik op 24 maart 2000 de website online zette, mocht alle content zonder enige vorm van toestemming worden overgenomen. Echter, vanwege mijn gebrekkige kennis was ik me destijds niet gewaar welke schade dit tot gevolg zou hebben... In de periode 2013 — 2020 heb ik door omstandigheden niets aan de website kunnen doen. Toen ik in 2020 de werkzaamheden op de website weer hervatte, had ik inmiddels een veel diepere kennis omtrent SEO (Search Engine Optimization). Nu weet ik o.a. dat Google een website wegens een dubbele content gemakkelijk naar de honderdste positie in de zoekresultaten degradeert! Hiervan is (o.a.) Sleutel tot Inzicht helaas het slachtoffer geworden. En websites die content overnemen zal hetzelfde overkomen, want de Google richtlijnen gelden voor iedereen.

Dit is het probleem

Google wil gebruikers zo goed mogelijk van dienst zijn en zal daarom geen dubbele content in de zoekresultaten weergeven. Wanneer Google dubbele content ontdekt, zal Google daarom slechts één pagina indexeren (in hun database opnemen zodat deze in de zoekresultaten kan worden weergegeven). Het maakt daarbij niet uit of de dubbele content op dezelfde of op verschillende websites staat. Welke van de dubbele content de originele (de canonieke) pagina is, kan Google lang niet altijd correct bepalen.

Stel dat website A de originele pagina levert en website B heeft die content gekopieerd, dan kan toch de pagina van website B als de originele worden beschouwd. De pagina van website A wordt dan niet in de zoekresultaten opgenomen. Tot overmaat van ramp wordt website A dan ook nog eens flink afgestraft met een zeer lage positie in de zoekresultaten; website A zou weleens content hebben kunnen gestolen om de positie te beïnvloeden. Het is ook mogelijk dat website A zelfs helemaal uit de Google index worden verwijderd!

Zoals gezegd kan Google niet correct bepalen welke website de originele pagina levert of heeft geleverd. Wanneer website B meerdere content heeft overgenomen, zal Google in een ander geval misschien wel de pagina van website A als de originele pagina beschouwen. In dat geval wordt website B op dezelfde wijze afgestraft. Het overnemen van content leidt dus altijd voor elke website alleen maar tot zeer negatieve gevolgen!

Belangrijkste boeddhistische website in Nederland onvindbaar

Toen in 2020 de werkzaamheden van Sleutel tot Inzicht hervat werden, is uit metingen (met Google Search Console) gebleken dat de belangrijkste pagina's naar ongeveer de honderdste positie en erger waren gedegradeerd! Dit betekent dus eenvoudigweg dat de website niet meer gevonden kan/kon worden — ondanks de website meer dan 3000 externe links heeft en de meeste en origineelste content verschaft van alle Nederlandstalige boeddhistische websites. Voor mensen in Nederland en België blijft de meest waardevolste boeddhistische website daardoor helaas onbekend. Daarnaast is het jarenlange werk aan de website voor niets geweest...

Hoewel mensen goede bedoelingen hebben, zijn de gevolgen vaak desastreus zoals in dit geval. Na deze uitleg begrijp je wellicht dat de goede bedoeling juist averechts werkt waardoor de verspreiding van het boeddhisme grote schade wordt toegebracht.

Canonical meta-tag is zinloos

Met de meta-tag "canonical" lijkt dit probleem te kunnen worden voorkomen, maar in dit geval is dat niet zo. Wanneer content van Sleutel tot Inzicht op een andere website wordt geplaatst, is dat een nieuwe bron waarvan mensen die content ook weer kunnen overnemen zonder een canonical meta-tag te implementeren. Bovendien, als bestandsnamen van Sleutel tot Inzicht worden gewijzigd, heeft een canonical meta-tag ook geen zin.

Werk mee aan het voortbestaan van de Dhamma, ook in Nederland en in België.

Alvast bedankt voor je begrip — Peter van Loosbroek