Doneren

Door te doneren help je mij de Dhamma te verbreiden. Voor het geluk van jezelf en dat van anderen. Ook voor in de toekomst.

Inhoudsopgave

Zeldzaam in de wereld

Vrijgevigheid is de basis

Bankgegevens

Je kunt je donatie overmaken op:

NL52 ABNA 0444095403, t.n.v. P.C. van Loosbroek

Jouw donatie is een daad die van groot voordeel is voor jezelf en voor anderen.

Heel hartelijk dank, Peter (Ananda).

Zeldzaam in de wereld

Iedereen zal snel ontdekken dat Sleutel tot Inzicht niet zomaar een boeddhistische website is. Veel mensen volgen stromingen die niet de oorspronkelijk Leer van de Boeddha vertegenwoordigen waardoor het boeddhisme — zoals de Boeddha het zelf voorspeld heeft — uiteindelijk uit de wereld zal verdwijnen. Bewaking van de authenticiteit van het oorspronkelijke boeddhisme — het Theravada — behoeft daarom hoge prioriteit.

Door te doneren help je mij om de oorspronkelijke Leer van de Boeddha te promoten. Hiermee doe je veel goeds voor jezelf en voor anderen. Met jouw vrijgevigheid (dana) kan de website in de lucht blijven, ook in de toekomst. Zo kunnen nog veel mensen, nu en later, geheel gratis en zonder vervelende reclames gebruik blijven maken van een bijzondere en waardevolle website en exact hetzelfde geluk vinden dat ook de Boeddha en zijn discipelen hebben gevonden.

Wees gelukkig met Sleutel tot Inzicht, want over de zes zeldzaamheden in de wereld somde de Boeddha als eerste de volgende twee op:

  1. Zeldzaam in de wereld is het verschijnen van een Perfecte (Tathagata).
  2. Zeldzaam in de wereld is het verschijnen van iemand die de dhamma vinaya onderwijst die door de Tathagata verkondigd is.

A06-096 — Zes zeldzaamheden

Vrijgevigheid is de basis

Dana (vrijgevigheid) is een voorwaarde voor spirituele vooruitgang die de Boeddha adviseert voor lekenvolgelingen. Het verleent de gever een dubbele zegening van het tegengaan van immorele gedachten van zelfzuchtigheid, terwijl er pure gedachten van onzelfzuchtigheid ontwikkeld worden.

Elke donatie wordt met grote waardering en dank ontvangen. Ik kan je helaas niet persoonlijk bedanken omdat er aan bankgegevens geen e-mail adres verbonden is. Het is ook tegen de regels omdat het 'vleiend' zou kunnen werken. Mijn dank is het geven van de Dhamma. Precies zoals de Boeddha dat ook deed. Als mensen hem hadden uitgenodigd voor een maaltijd, bedankte hij hen door hen de Dhamma te geven. Want dat is de allerbeste gave die gegeven kan worden. Zoals een vers in de Dhammapada weergeeft:

Sabbadanam dhammadanam jinati;
sabbamrasam dhammaraso jinati;
sabbamratim dhammarati jinati;
tanhakkhayo sabbadukkham jinati.

De gave van de dhamma overtreft alle gaven;
de smaak van de dhamma overtreft alle smaken;
de vreugde van de dhamma overtreft alle vreugden;
het uitroeien van begeerte overwint alle lijden.

monniken-01.jpg

Zie ook