Upasiva's vragen

Upasiva manavapuccha

Als iemand is uitgeblust, wat is dan zijn staat?

Toen stelde de brahmaanse student Upasiva zijn vragen:

1069. "Man van Sakya," zei hij, "het is niet mogelijk voor mij om de grote oceaan alleen en zonder hulp over te steken. U bent het oog dat alles ziet; vertel mij alstublieft wat ik kan gebruiken om de oceaan over te steken."

1070. De Meester vertelde Upasiva: "Gebruik deze twee dingen om de oceaan over te steken: de waarneming van 'niets-heid' en het gewaarzijn dat 'er niets is'. Geef alle zintuiglijke geneugten (kama tanha) op en wees vrij van twijfel (vicikiccha) zodat je begint te zien en te verlangen naar het einde van begeerte (tanha)[1]."

1071. "Meester," zei Upasiva, "als een mens vrij is van begeerte met betrekking tot alle geneugten en zich verlaat op niets-heid, en hij laat al het andere gaan, dan is hij bevrijd in de hoogste vrijheid van waarneming. Zal hij dan permanent daar blijven en niet meer wederkomen?"

1072. "Als een mens vrij is" zei de Boeddha, "van alle zintuiglijke begeerten en zich verlaat op niets-heid, is hij vrij tot de uiterste vrijheid van waarneming. Hij zal daar blijven en niet meer terugkeren."

1073. "Meester, u heeft het oog dat alles ziet", zei Upasiva. "Als deze mens vele jaren in deze staat verblijft zonder terugkeren, zal hij daar dan bekoeld en bevrijd zijn door zichzelf? Zeg mij, wat voor een soort van bewustzijn zal er dan nog bestaan voor zo'n persoon?"

1074. "Het is als bij een vlam die door een plotselinge windvlaag wordt neergehaald", zei de Boeddha. "In een flits is zij uitgegaan en is er niets meer van terug te vinden. Hetzelfde is het als bij de wijze die bevrijd is van mentale bestaansvormen: in een flits is hij uitgegaan en er is niets meer van hem terug te vinden."

1075. "Alstublieft, verduidelijkt u dit voor mij, eerwaarde heer", zei Upasiva. "U, een wijs man, kent precies de weg van hoe deze dingen werken: is de man verdwenen, bestaat hij simpelweg niet meer, of is hij in een staat van eeuwigdurend welzijn?"

1076. "Als een persoon uitgeblust is, dan is er niets meer waarmee u hem kunt meten. Dat, wat men over hem kan zeggen bestaat voor hem niet langer meer; je kunt ook niet zeggen dat hij niet bestaat. Wanneer alle wegen van bestaan, alle fenomenen zijn verwijderd, dan zijn alle manieren om dat te beschrijven eveneens verwijderd."

Eindnoten

[1] Door de twijfel op te geven kan het boeddhistisch pad (ariya atthangika magga) worden beoefend dat leidt naar de opheffing van begeerte.

Document info
RegID Snp5-06
Bijgewerkt 22 juni 2020 09:24:35
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen