Nanda's vragen

Nanda manavapuccha

Wat is het waardoor iemand een wijze is?

De volgende van de brahmaanse studenten die aan de beurt was om te spreken, was Nanda. Dit is wat hij de Boeddha vroeg:

1077. "Vele mensen" zei hij, "spreken over wijze mensen die, zoals zij zeggen, in de wereld leven. Hoe denkt u hierover? Als men iemand 'wijs' noemt, hebben zij het dan over zijn kennis of over de wijze waarop hij leeft?"

1078. "Voor de experts", zei de Meester, "heeft het woord 'wijze' niets te maken met hoe een persoon dingen ziet, of met wat hem onderwezen is, of met wat hij begrijpt. Voor mij, Nanda, is een wijze man iemand die 'ontmanteld' is: hij leeft in afzondering, hij is zonder begeerte."

1079. "Dan, Meester," zei Nanda, "is er nog een andere vraag die ik u moet stellen. Alle religieuze leraren en brahmanen hebben gesproken over zuiverheid. Sommigen hebben gezegd dat zuiverheid komt door wereldse opvattingen (ditthi) en door onderwijs; sommigen hebben gezegd dat het komt door goede daden en religieuze rituelen; weer anderen hebben gezegd dat het ergens anders door komt. Zou u zeggen, eerwaarde heer, dat deze mensen, terwijl zij in deze wereld leven, zij die deze dingen onderwezen hebben, voorbij geboorte (jati) en ouderdom (jara) zijn gegaan?"

1080. "Ik zou dit zeggen over religieuze leiders die onderwijzen dat opvattingen en leringen, of daden en rituelen, of wat dan ook iemand zuiver zullen maken; ik zou zeggen dat deze mannen, terwijl zij in deze wereld leven, niet voorbij geboorte en ouderdom zijn gegaan."

1081. "Maar Meester," zei Nanda, "deze mensen die onderwijzen dat zuiverheid komt door opvattingen en leringen, door daden en rituelen of door andere dingen; deze mensen zijn religieuze leiders, en u zegt dat zij geen 'over de stroom gestokenen' zijn. Ik moet u een andere vraag stellen eerwaarde heer: Kunt u, een wijs man, zeggen wie in de wereld voorbij geboorte en ouderdom is?"

1082. "Ik zeg niet dat alle religieuze leraren en brahmanen verwikkeld zijn in het doodskleed van geboorte en ouderdom", zei de Boeddha. "Er zijn er die wereldse opvattingen loslaten, die het onderwijzen van traditionele gedachtegangen loslaten, zij hebben religieuze oefeningen en rituelen losgelaten, zij hebben alle verschillende manieren achtergelaten en zij hebben volledig begrip van gehechtheden. Voor zulke leraren zijn er geen innerlijke gif-drijfveren meer. Deze zijn daadwerkelijk de 'over de stroom gestokenen'."

1083. "Hoe perfect is de Wijsheid Meester's verklaring van onthechting!", zei Nanda. "Het vervult mij met vreugde om dit te horen, en te horen dat er mensen zijn die opvattingen van traditionele gedachtegangen hebben laten varen, religieuze oefeningen en rituelen, en alle andere verschillende vormen. En deze mensen hebben een volledig begrip van gehechtheid — zij hebben de innerlijke gif-drijfveren losgelaten! Dit zijn de mensen die ook ik, de 'over de stroom gestokenen' wil noemen!"

Document info
RegID Snp5-07
Bijgewerkt 22 juni 2020 09:24:38
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen