Mattakundali de jonge brahmaan

Goede gedachten leiden tot geluk.

Geluk volgt degene die goed doet

002. De geest is de voorloper van alle dingen, de geest is hun leider, ze zijn door de geest geschapen. Als iemand spreekt of handelt met zuivere gedachten, volgt geluk dat daardoor is veroorzaakt, zoals iemands schaduw die hem nooit verlaat.

manopubbangama dhamma manosettha manomaya manasa ce pasannena bhasati va karoti va tato nam sukhamanveti chaya'va anapayini

Geluk volgt hem die goed doet, net zoals een schaduw iemand nooit verlaat.

Alles wat de mens ervaart ontspruit uit gedachten. Als zijn gedachten goed zijn, dan zullen woorden en daden ook goed zijn. Het gevolg van goede gedachten, woorden en daden, zal geluk zijn. Dit geluk verlaat de persoon, wiens gedachten goed zijn, nooit. Geluk zal hem altijd blijven volgen, net zoals zijn schaduw die hem nooit verlaat.

Terwijl de Boeddha in het Jetavana Klooster verbleef, sprak de Boeddha dit vers, met verwijzing naar Mattakundali, een jonge brahmaan.

Mattakundali was een jonge brahmaan, wiens vader, Adinnapubbaka, erg vrekkig was en nooit iets uit liefdadigheid weggaf. Zelfs de gouden sierraden voor zijn eigen zoon werden door hemzelf gemaakt om het geld voor vaklieden uit te sparen. En toen zijn zoon ziek werd, werd er geen arts geraadpleegd, totdat het op een gegeven ogenblik te laat was. Toen hij merkte dat de jongeling op sterven lag, liet hij hem naar buiten dragen en op de veranda neerleggen, zodat de mensen die naar zijn huis kwamen om de jongen op te zoeken, zijn bezittingen niet konden zien.

Op die morgen, tijdens zijn meditatie van groot mededogen (maha karuna samapatti) , bemerkte de Boeddha dat Mattakundali binnen het bereik van zijn gezichtsveld was gekomen[1]. Hij zag hem op de veranda liggen. Zo gebeurde het, dat de Boeddha, toen hij met zijn discipelen in Savatthi de bedelronde deed, aan de deur van Adinnapubbaka kwam te staan. De Boeddha zond een lichtstraal vooruit om de aandacht van de jongeling te trekken die met zijn gezicht naar de binnenkant van het huis was gelegd. Mattakundali zag de Boeddha, maar omdat hij erg zwak was, kon hij zijn geloof (saddha) in de Boeddha slechts mentaal bevestigen (in gedachten). Maar dat was genoeg. Toen hij stierf, met devotie in zijn hart ten opzichten van de Boeddha, werd hij geboren in de Tavatimsa hemel.

Vanuit zijn hemelse verblijf zag de jonge Mattakundali zijn vader op de begraafplaats over hem jammeren, en hij verscheen aan hem op dezelfde leeftijd die zijn vader had. Hij vertelde zijn vader over zijn wedergeboorte in de Tavatimsa wereld en spoorde hem tevens aan om naar de Boeddha te gaan en hem uit te nodigen voor een maal. In het huis van Adinnapubbaka verrees de vraag, of iemand wel of niet in een hemelse sfeer geboren kon worden door eenvoudigweg in gedachten eerbied te betuigen aan de Boeddha, zonder uit liefdadigheid te geven of zonder morele voorschriften te volgen. Daarop nodigde de Boeddha Mattakundali uit om in persoon te verschijnen. Hij verscheen in zijn hemelse versiering en vertelde de aanwezigen in het huis van zijn vader, over zijn wedergeboorte in de Tavatimsa sfeer. Pas toen werden de luisteraars ervan overtuigd dat de zoon van de brahmaan Adinnapubbaka, door eenvoudigweg zijn geest aan de Boeddha toe te wijden, zoveel glorie verworven had.

Uitleg vertaling vers 2

dhamma manopubbhangama manosettha manomaya ce pasannena manasa bhasati va karoti va tato sukham nam anveti anapayini chaya iva

dhamma: ervaring; manopubbhangama: gedachten gaan vooraf; manosettha: gedachten zijn overheersend; manomaya: door gedachten gecreëerd; ce: daarom; pasannena: (met) zuivere; manasa: gedachten; bhasati va: (iemand) spreekt; karoti va: of handelt; tato: daarom; sukham: geluk; nam: die persoon; anveti: volgt; anapayini: niet verlaten; chaya iva: zoals een schaduw

Commentaar

Zie ook

Eindnoten

[1] Zie De Boeddha — Zijn onzelfzuchtige dienstverlening, rubriek paragraaf De laatste wake, voor een gedetailleerde beschrijving over hoe de Boeddha zijn dag begon.

Document info
RegID Dhp002
Bijgewerkt 7 december 2020 22:21:03
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen