Voorbij verdienstelijke en verkeerde daden

Puññapapa pahinassa

Er is in geen enkel opzicht begeerte en dus geen gehechtheid met betrekking tot het geven, tot degene die ontvangt, of tot de gift zelf.

puññapapa pahinassa

Letterlijk: 'voorbij verdienstelijke en verkeerde daden' oftewel 'boven goed en kwaad uitgestegen'.

Dit verwijst naar de persoon die boven goede en slechte daden is uitgestegen met geen enkele gehechtheid aan de beloningen van die daden (puñña betekent 'verdienstelijke daden').

Dit impliceert een zeer hoge graad van morele gelijkmoedigheid omdat het een totale onthechting van het ego is. Er is in geen enkel opzicht begeerte en dus geen gehechtheid met betrekking tot het geven, tot degene die ontvangt, of tot de gift zelf. Dat is omdat de actie van de arahat niet vooropgezet (asankharika citta) is en daarom heel echt is.

Omdat een arahat volledig bevrijd is (vimutti) van lijden (dukkha), hecht hij aan geen enkel bestaan. Daarom activeert hij geen wilshandelingen (kamma) meer, dus ook niet een handeling die gepaard gaat met bijvoorbeeld het verlangen verdiensten (puñña) te verkrijgen zoals het in een hogere sfeer te worden wedergeboren. Ook dat is namelijk een bezoedeling (zoals ook de Boeddha dat uitlegt in M117). De arahat heeft volledig afgedaan met 'ik' en daaro met het gehele bestaan. Zelfs de hoogste sferen (avacara) van het bestaan kunnen hem niet verleiden. Deze hartstochtloze (viraga) staat van de geest is gerealiseerd vanwege het verworven bovenwerelds juist begrip (lokuttara samma ditthi).

De arahats, die alle levens verankerende en wedergeboorte producerende acties zijn overstegen, daarvan wordt gezegd dat zij 'voorbij verdienstelijke en verkeerde daden zijn'. Oftewel: 'boven goed en kwaad uitgestegen'.

Extra aanbevelingen

Document info
RegID j6l2wQgjqTW7hC7
Bijgewerkt 19 november 2023 09:56:42
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen