Mogharaja's vraag

Mogharaja manavapuccha

Als je altijd gewaar bent zul je naar de wereld kijken en haar leegheid zien.

De volgende die sprak was de brahmaanse student Mogharaja:

1116. "Man van de Sakya clan," zei hij, "ik heb hierover tweemaal vragen gesteld zonder een antwoord te krijgen van het Oog van Wijsheid. Maar ik heb gehoord dat als een god[1] van wijsheid voor de derde keer gevraagd wordt, hij dan een antwoord zal geven."

1117. "Ik weet niet, beroemde Gotama, welke houding u heeft omtrent deze wereld en omtrent de andere wereld, de wereld van Brahma en de goden (deva's)."

1118. "Daarom, vanwege uw voortreffelijke inzicht, ben ik gekomen om u hierover te vragen: Hoe moet een persoon de wereld aanschouwen zodat de Koning van de Dood hem niet kan zien[2]?"

1119. De Meester antwoordde: "Als je altijd gewaar[3] bent, Mogharaja, zul je naar de wereld kijken en haar leegheid zien. Wanneer je alle ideeën over een zelf hebt verwijderd, dan heb je jezelf een mogelijkheid gegeven om voorbij de dood te gaan. Kijk zo naar de wereld en de Koning van de Dood zal je niet zien."

Eindnoten

[1] De Boeddha was niet een god! Dit is slechts een woordgebruik van een brahmaan.

[2] Op deze vraag heeft de Boeddha de vorige vragenstellers al geantwoord.

[3] Hier wordt nadrukkelijk verwezen naar gewaarzijn (vijañana) en niet naar bewustzijn. Ideeën of opvattingen over een ziel of een zelf zijn voedsel voor het toenemen van bewustzijn (een zelf-bewustzijn). Dit zelf-bewustzijn is de grote hindernis om de dingen te zien zoals ze werkelijk zijn. Gewaarzijn echter, is vrij van zelf-bewustzijn.

Document info
RegID Snp5-15
Bijgewerkt 15 februari 2021 13:02:51
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen