Posala's vraag

Posala manavapuccha

De bindende kracht van geneugten.

Toen sprak de student Posala:

1112. "In alles" zei hij tegen de Meester, "heeft u de perfectie bereikt. Er is geen enkele beweging van begeerte noch de geringste twijfel in u achtergebleven. Daarom ben ik naar u toegekomen, hij, die uit kan leggen wat er in het verleden is gebeurd."

1113. "Man van de Sakya's, ik wil u vragen, over kennis. Als een man niet langer beperkt is tot het zien van het vormelijke, als hij de begrenzingen van het vormelijke verworpen heeft en hij ziet dat er noch van binnen noch van buiten enige werkelijkheid van dingen is, rest hem dan nog iets dat hij moet weten?"

1114. "Voor de Tathagata, de man die zo-gegaan is," antwoordde de Boeddha, "zijn alle aspecten en staten van de geest volkomen duidelijk. En evenzo, wanneer een persoon die zijn streven op vrijheid heeft gezet zijn doel bereikt, weet de Tathagata welke staat hij heeft bereikt."

1115. "Wanneer hij zich gerealiseerd heeft dat de bindende kracht van geneugten geworteld is in ledigheid, dan is hij tot een duidelijk begrip gekomen van dit proces. Deze kennis heeft hij, de volkomen begaafde brahmaan, volledig volbracht."

Document info
RegID Snp5-14
Bijgewerkt 22 juni 2020 09:24:59
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen