Magandiya

Magandiya Sutta

Magandiya biedt zijn dochter als bruid aan de Boeddha aan, maar deze, hoe zou het anders kunnen, weigert.

835. De Boeddha: Zelfs toen ik Tanha (begeerte), Arati (gehechtheid) en Raga (hartstocht)[1] zag, was er niet het minst geringste verlangen in mij voor seksuele gemeenschap. Dit object is slechts vol urine en uitwerpselen. Ik zou het zelfs niet met mijn voet willen aanraken!

836. Magandiya: Als u zulk een juweel niet wilt, een vrouw die door vele koningen wordt begeert, vertel mij dan wat uw mening (ditthi) is[2]. Wat is uw manier van leven inzake deugd en oefening, en uw toekomstige bestemming?

837. De Boeddha: Magandiya, 'dit is mijn mening', verschijnt niet in iemand nadat hij gezien heeft waar men zich binnen leerstellingen aan hecht. Ik zocht naar waarheid door juist niet aan meningen te hechten. Hierdoor ontdekte ik een innerlijke vrede, want door niet aan meningen te hechten, ging ik echt zien.

838. Magandiya: Edele heilige, zonder te hechten aan opvattingen die in de speculatieve systemen verweven zijn, spreekt u over een innerlijke vrede. Hoe wordt deze door de wijze beschreven?

839. De Boeddha: Hij zegt niet dat zuivering wordt verworven vanwege een mening, geleerdheid, kennis, deugd of beoefening. Het wordt ook niet aangetroffen bij een persoon zonder een mening, geleerdheid, kennis, deugd of beoefening. Door dit allemaal te laten varen, zonder gehecht te zijn, vredig te zijn, onafhankelijk te zijn, verlangt iemand niet meer naar worden (bhava).

840. Magandiya: Als hij zegt dat zuivering niet wordt verworven vanwege een mening, geleerdheid, kennis, deugd of beoefening, en dat het ook niet wordt aangetroffen bij een persoon zonder een mening, geleerdheid, kennis, deugd of beoefening, dan lijkt het mij dat uw Leer onzin is. Sommigen beweren namelijk dat zuivering wordt verworven door een mening.

841. De Boeddha: Je stelt continu deze vragen vanwege de gehechtheid aan jouw mening. Je bent verward vanwege je vooropgezette opvattingen waaraan je stevig vasthoudt. Je hebt er zelfs niet het minst van begrepen[3]. Dat is waarom jij denkt dat dit onzin is.

842. Wie dan ook van zichzelf denkt 'gelijk', 'minder' of 'meer' te zijn dan anderen (mana), zal door die reden in een twistgesprek betrokken raken. Maar er zijn geen gedachten als 'gelijk', 'minder' of 'meer' bij hem die vrij is van deze drie maatstelsels.

843. Waarom zou een brahmaan een twistgesprek aangaan en zeggen: 'dit is waar', of 'dat is een leugen'? Wanneer iemand geen gedachten heeft als 'gelijk aan' of 'niet gelijk aan', met wie zou hij dan in een twistgesprek geraken?

844. De wijze die zijn huis verlaten heeft, die geen intieme relaties aangaat binnen de gemeenschap, die vrij van hartstocht is, die geen voorkeuren heeft — hij gaat geen twistzieke gesprekken met mensen aan.

845. De wijze die in de wereld leeft, die vrij van meningen is, hecht daar niet aan en gaat geen twistgesprekken aan. Zoals de stekelige lotus onbezoedeld is door het water en de modder, zo is de wijze een vreedzaam prediker zonder begeerte. Hij is onbezoedeld door de wereld en haar zintuiglijke plezieren.

846. De verwerver van wijsheid krijgt geen eigendunk (mana) vanwege meningen of kennis, want hij is aan geen van die dingen gehecht. Hij is noch gehecht aan wilshandelingen (kamma), noch aan geleerdheid; onder elke omstandigheid is hij onthecht.

847. Voor hem die geen hartstocht heeft naar ideeën, zijn er geen banden; er is geen onwetendheid voor hem die bevrijd is door wijsheid. Zij, die hechten aan ideeën en meningen, leven steeds in conflict met de wereld.

Eindnoten

[1] Deze drie staan symbool voor 'de dochters van Mara'.

[2] Omdat de meeste leerstellingen gebaseerd zijn op meningen, wordt de Boeddha hier naar zijn leerstelling gevraagd.

[3] Niet het minst van begrepen van wat de Boeddha heeft gezegd.

Document info
RegID Snp4-09
Bijgewerkt 22 juni 2020 09:23:53
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen