Pasura

Pasura Sutta

Over de nutteloosheid van geredetwist.

824. 'Alleen hier is er zuiverheid' en 'in andere leerstellingen is geen zuiverheid'. Dat is wat zij zeggen. Vasthoudend aan datgene waar zij op vertrouwen dat dat goed is, zijn zij diep verankerd in hun persoonlijke meningen (ditthi).

825. Zoekende naar strijdpunten, mengen zij zich in een vergadering waar zij elkaar 'dwazen' noemen. En omdat zij zich afhankelijk van bepaalde leraren opstellen, dagen zij elkaar uit. Zij verlangen naar lof en zij beweren bekwaam te zijn.

826. Verwikkelt in geredetwist temidden van de vergadering, raakt iemand geïrriteerd vanwege zijn verlangen naar lof. Wanneer hij verslagen wordt, raakt hij terneergeslagen en zoekt hij naar fouten in anderen. Vervolgens wordt hij vanwege de kritiek die hij krijgt, tot razernij gebracht.

827. Wanneer zij, die zijn vragen getest hebben, zeggen dat wat hij zegt onjuist is, dan jammert hij, dan treurt de ondergeschikte spreker: 'Hij heeft mij verslagen!'

828. Dergelijke twistgesprekken ontstaan onder kluizenaars en als resultaat daarvan vind je er opgetogenheid en neerslachtigheid. Door dit te begrijpen dient iemand zich te onthouden van twistgesprekken, want zij hebben geen ander doel dan het winnen van lof.

829. Hij, die geprezen wordt temidden van een vergadering omdat hij zijn mening met succes heeft verdedigd, huivert van vreugde, en omdat hij bereikt wat zijn hart begeert, neemt zijn arrogantie (mana) toe.

830. Zijn hooghartigheid (mana) is de basis van zijn ondergang, maar hij blijft met trots en arrogantie spreken. Wanneer iemand dit begrijpt, moet hij geen twistgesprekken aangaan. De wijzen zeggen dat daardoor nooit zuivering komt.

831. Zoals een sterke man gevoed wordt door goed voedsel, is hij luidruchtig op zoek naar een rivaal. Je kunt daar naar toe gaan waar zo'n rivaal is, sterke man. Maar hier[1] is niets, zoals voorheen, dat een gevecht kan provoceren[2].

832. Zij die er een bepaalde theorie op na houden en daarover redetwisten, volhouden dat alleen dat de waarheid is, met hen kun je wedijveren. Maar hier is niets, geen confrontatie op de geboorte van twistgesprekken[3].

833. Onder hen die zijn uitgestegen boven de confrontatie en die niet de ene mening tegen de andere mening opzetten; wat zou jij, Pasura, als tegenstander van hen die niets meer vastgrijpen, verwerven?

834. En hier ben je dan, speculerend in je geest over verschillende filosofische meningen. Je hebt geen verbondenheid met iemand die werkelijk zuiver is, dus kun je zo niet verder gaan[4].

Eindnoten

[1] In deze Leer.

[2] Hier zijn geen meningen, opvattingen, ideeën etc. over 'hoe dingen zijn'. Gezien die zaken berusten op bewustzijn (persoonlijk), is er ook geen persoon die de strijd aangaat.

[3] Dit betekent zoveel als dat er geen tegenstander is waarmee de strijd kan worden aangegaan. De 'geboorte' verwijst naar het (dreigend) ontstaan van twistgesprekken.

[4] Wellicht bedoelt de Boeddha hier, dat Pasura, die aan zijn meningen (ditthi) hecht, niets bij hem te zoeken heeft.

Document info
RegID Snp4-08
Bijgewerkt 22 juni 2020 09:23:50
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen