Het correcte thuisloze leven

Sammaparibbajaniya Sutta

Wie is het die op een correcte manier een thuisloze leven leidt?

359. Vragensteller: "Ik vraag de wijze van grote wijsheid die de stroom van bestaan overgestoken is en de andere oever heeft bereikt, die het Nibbana verwezenlijkt heeft en standvastig is: hoe moet een monnik een goed thuisloos leven leiden nadat hij het huiselijke leven verlaten heeft en de zintuiglijke begeerten heeft teruggedreven?"

360. De Boeddha: "Hij, wiens geloof in de werkzaamheid van voortekenen zoals vallende sterren, dromen en tekens is vernietigd. Die monnik, die zich niets aantrekt van de uitkomsten van dergelijke voorspellingen; hij is degene die een goed, thuisloos leven leidt."

361. "Laat de monnik de begeerte naar zintuiglijk plezier opgeven, of dat nu een aards of een hemels is, en laat hem voorbij alle bestaan gaan en de Dhamma goed begrijpen; hij is degene die een goed, thuisloos leven leidt."

362. "Laat de monnik zich onthouden van laster, boosheid en hebzucht opgeven en vrij zijn van voorkeur en afkeer; hij is degene die een goed, thuisloos leven leidt."

363. "Opgegeven hebbend wat plezierig en onplezierig is, niets vastgrijpend, nergens afhankelijk van zijn, vrij zijn van de banden (kama guna); hij is degene die een goed, thuisloos leven leidt."

364. "Wie geen enkele waarde ziet in materiële bezittingen (upadhi), wie sterke begeerte naar dingen heeft verwijderd, iemand die onthecht is en die niet door anderen geleid wordt; hij is degene die een goed, thuisloos leven leidt."

365. "Iemand zijn die van niemand de tegenstander is, noch in woord, gedachten of in daad, iemand die de Leer goed begrijpt, en de staat van Nibbana verlangt; hij is degene die een goed, thuisloos leven leidt."

366. "De monnik die niet opgetogen raakt door te denken: 'de mensen respecteren mij', en die, als hij misbruikt wordt, geen boosheid voelt. Die, wanneer hij voedsel van anderen ontvangt, niet opgewonden raakt: hij is degene die een goed, thuisloos leven leidt."

367. "De monnik die het hunkeren en het worden verlaten heeft, die zich onthoudt van kwellen en dat anderen belet te doen, die de twijfel overwonnen heeft en de pijl der begeerte verwijderd heeft: hij is degene die een goed, thuisloos leven leidt."

368. "De monnik die weet wat gepast is voor hemzelf, zal niemand in de wereld kwaad doen. Hij zal de Leer realiseren zoals zij werkelijk is; hij is degene die een goed, thuisloos leven leidt."

369. "Degene, in wie hoe dan ook geen kwade latente tendensen zijn en bij wie alle wortels (mula) van het kwaad vernietigd zijn. Wie begeerte overwonnen heeft en er zichzelf van heeft bevrijd; hij is degene die een goed, thuisloos leven leidt."

370. "Wiens verdorvenheden vernietigd zijn, wie egoïsme verlaten heeft, wie volkomen ontsnapt is aan het pad van hartstocht, wie beteugeld is, bevrijd en standvastig is: hij is degene die een goed, thuisloos leven leidt."

371. "Iemand die overtuigd is, geleerd is, die het pad ziet dat naar Nibbana leidt, een wijs man die geen deel neemt aan geredetwist met sektes. Iemand die hebzucht (lobha), haat (dosa) en kwade wil (vyapada) verwijderd heeft: hij is degene die een goed, thuisloos leven leidt."

372. "Hij die de bezoedelingen overwonnen heeft, die toorn onderscheidt onder de sluier van het kwaad, die goed gedisciplineerd is in de Dhamma, die naar de andere oever is gegaan (Nibbana), die sterk en vaardig is in de kennis aangaande de vernietiging van tendensen (anusaya) die kamma teweegbrengen: hij is degene die een goed, thuisloos leven leidt."

373. "Iemand die egoïstische gedachten in verband met het verleden of de toekomst overwonnen heeft, die van buitengewone wijsheid (pañña) is, die bevrijd is van alle zintuiglijke objecten: hij is degene die een goed, thuisloos leven leidt."

374. "De Waarheid te hebben gerealiseerd, de Dhamma begrepen te hebben, duidelijk de vernietiging van de verdorvenheden door de uitdrijving van alle gehechtheden gezien te hebben: hij is degene die een goed, thuisloos leven leidt."

375. Vragensteller: "Zeker, Gezegende, het is zo: de monnik die zo leeft, die zo beteugeld is, en die alle banden overwonnen heeft: hij is degene die een goed, thuisloos leven leidt."

Document info
RegID Snp2-13
Bijgewerkt 22 juni 2020 09:22:43
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen