Vangisa

Vangisa Sutta

Vangisa ontvangt de bevestiging dat zijn leraar Nibbana heeft bereikt.

Eens verbleef de Boeddha nabij Alavi in een klooster genaamd Aggalava. Kort daarvoor was daar de leraar van de Eerwaarde Vangisa, Eerwaarde Nigrodhakappa, gestorven. En gedurende zijn individuele meditaties rees de vraag op in de Eerwaarde Vangisa (die in afzondering leefde) of zijn leraar Nibbana verwezenlijkt had of niet. Toen hij in de avond opstond van de plek waar hij zich had afgezonderd, begaf de Eerwaarde Vangisa zich met zijn medemonniken naar de Boeddha. Met gepast respect vroeg hij het volgende.

343. Vangisa: "Wij vragen de Boeddha van grote wijsheid, de verdrijver van twijfels in deze wereld: — over de welbekende monnik, bezitter van glorie en vreedzame geest, die stierf in Aggalava."

344. "O Boeddha, de naam Nigrodhakappa was door u aan hem gegeven. Hij was ijverig, in gedachten vereerde hij u, streefde naar bevrijding, in het licht van de Dhamma was hij onwrikbaar."

345. "O Boeddha, de Alziende, wij allen wensen meer te weten omtrent die leerling. Wij zijn klaar om te luisteren, u bent onze Meester, u bent onvergelijkbaar."

346. "Houw onze twijfel af, vertel ons hierover. U, die van uitgestrekte wijsheid is, verklaar of hij Nibbana verwezenlijkt heeft. O Alziende, spreek te midden van ons zoals Indra met duizend ogen, de koning van de goden."

347. "Wat voor knopen er ook in de wereld zijn die naar begoocheling leiden, gepaard gaan met onwetendheid en twijfel veroorzaken: al deze knopen worden losgemaakt als iemand naar de Tathagata gaat. Inderdaad, onder alle mensen is zijn oog het meest verheven."

348. "Als een man zoals u de hartstochten niet verdreven zou hebben zoals de wind de wolken verdrijft, dan zou de hele wereld bedekt zijn met duisternis; zelfs beroemde mensen zouden niet kunnen stralen."

349. "Wijze mensen zijn de verlichters. Ik weet zeker dat u een wijze bent. Wij zijn naar u toegekomen, u, die begiftigd is met inzicht en kennis. Wilt u de positie van de Eerwaarde Nigrodhakappa aan ons openbaren tijdens deze samenkomst?"

350. "O lieflijke, verhef snel uw zoete stem, zoals een zwaan zijn nek vooruit strekt, met een rijke en goed gekleurde klank. Wij zullen allemaal aandachtig naar u luisteren."

351. "We verzoeken u, de zuivere die geboorte en dood volkomen heeft overwonnen, dringend om de Dhamma bekend te maken, hoewel dit niet slechts een vervulling van de begeerte is van hen die wereldlingen (puthujjana's) zijn. Laat de Tathagata handelen met wijsheid."

352. "De verklaringen van u die begiftigd is met argeloze wijsheid worden altijd geaccepteerd. Met waarachtige eerbied heffen wij onze samengevouwen handen voor u hoog op. O verheven wijze, houdt ons niet langer in onwetendheid."

353. "De Leer van de edelen door en door kennend, u, ontbindende energie, laat ons niet in onwetendheid. Zoals iemand in het heetst van het seizoen naar water verlangt, zo verlangen wij naar uw woorden, vandaar alstublieft: sprenkel uw woorden van wijsheid."

354. "Indien de Eerwaarde Nigrodhakappa een heilig leven leidde, was dat vruchtbaar? Verwezenlijkte hij Nibbana door alles achter te laten? Hoe was hij bevrijd, dat verlangen wij te horen."

355. De Boeddha: "Hij heeft de begeerte naar geest en lichaam in deze wereld afgekapt welke Mara's stroom was die voor lange tijd stroomde; hij heeft alle geboorten en sterven volledig verlaten." Aldus sprak de Gezegende, de Meester van de eerste vijf disciplines[1]."

356. Vangisa: "U bent de edelste onder alle wijzen. Het doet mij goed uw woorden te horen. Mijn vragen waren niet tevergeefs. De Boeddha heeft mij niet bedrogen."

357. "De discipel van de Boeddha was er een die handelde zoals u zei. Hij heeft het ver uitgespreide en sterke net van de bedrieglijke Mara in stukken gesneden."

358. "O Gezegende, de Eerwaarde Nigrodhakappa zag de bron van vastklampen en stak het koninkrijk van de dood over, dat wat zo moeilijk over te steken is."

Eindnoten

[1] Pañcasettho: dit betekent dat de Boeddha de vijf zintuigen volledig overwonnen heeft.

Document info
RegID Snp2-12
Bijgewerkt 22 juni 2020 09:22:40
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen