Help

Voor een grote website als Sleutel tot Inzicht is het van belang dat het e.e.a. goed georganiseerd en gestructureerd is. Om je studie te vergemakkelijken is het goed om hier inzicht in te hebben.

Inhoudsopgave

Soorten pagina's

Hoofdpagina

Hoofdstukpagina

Detailpagina

Gecategoriseerde onderdelen

DhpDetailpaginaHoofdverhaal

DhpDetailpaginaTitel

DhpVerhaal

DhpTitel

DhpBijschrift

DhpNed

DhpPal

Uitleg1

Uitleg2

Uitleg3

Commentaar

ComTerm

Overige

RegID

Opbouw van lijsten

Links naar sutta's

Mededeling

Deze pagina wordt óf aangepast óf komt te vervallen óf de informatie wordt op de relevante pagina's geplaatst.

Soorten pagina's

Hoofdpagina

Een Hoofdpagina is de startpagina van een collectie sutta's (toespraken) of andere gecategoriseerde pagina's.

Een voorbeeld van een Hoofdpagina is bijvoorbeeld de Digha Nikaya of De Boeddha — Zijn leven en zijn missie.

Hoofdstukpagina

De Hoofdstukpagina is de startpagina van een hoofdstuk binnen een collectie sutta's (toespraken). Hoofdstukpagina's worden niet altijd gebruikt. Want vaak zijn er in een divisie van de Ti Pitaka veel hoofdstukken, terwijl er geen of slechts een paar toespraken zijn vertaald. Niet zinvol dus.

Echter, in het geval van de Dhammapada gebruiken we wel Hoofdstukpagina's omdat deze divisie volledig is vertaald.

Detailpagina

Een Detailpagina is een pagina waar meerdere — zoals de naam aangeeft — details van het onderwerp worden weergegeven. Een Detailpagina is opgebouwd uit Gecategoriseerde onderdelen. Deze onderdelen kunnen weer in afzonderlijke lijsten worden weergegeven.

Een Detailpagina levert middels de gecategoriseerde onderdelen specifieke informatie m.b.t. het thema van de pagina.

Momenteel worden alleen Detailpagina gebruikt bij de Dhammapada. Deze Detailpagina's bevatten elk één of meerdere verzen die samen een verhaal vormen.

Een Detailpagina is niet altijd 'uitgewerkt'. Er is wel een lijst van alleen Uitgewerkte detailpagina's van de Dhammapada.

Gecategoriseerde onderdelen

Sleutel tot inzicht bevat ontzettend veel tekst. Tussen al die teksten door zijn erg mooie, belangrijke en inspirerende teksten opgenomen. Wanneer je die teksten niet goed meer kunt terugvinden, zou dat erg jammer zijn. Daarom hebben we lijsten ter beschikking. Wanneer je een lijst bekijkt, wordt je vaak geïnspireerd door een item in de lijst of ontdek je verwante zaken.

Maar om lijsten te kunnen maken, is het belangrijk dat teksten goed geregistreerd zijn onder een gecategoriseerd onderdeel. Op die manier is het mogelijk om goede overzichten per soort te maken.

Context

Elke pagina heeft een context. Hierin wordt de inhoud van de pagina kort samengevat.

DhpDetailpaginaHoofdverhaal

Dit is het verhaal waarop de detailpagina mee begonnen wordt. Het kan betrekking hebben op één of meerdere verzen. Hiervoor wordt geen specifieke opmaak gehanteerd.

DhpDetailpaginaTitel

De titel van de Dhammapada Detailpagina.

DhpVerhaal

Het verhaal op de Dhammapada Detailpagina dat de gebeurtenis beschrijft hetgeen de Boeddha de aanleiding gaf om een vers (of verzen) uit te spreken.

DhpTitel

Staat voor Dhammapada titel. De Dhammapada titel is de titel die aan elk afzonderlijk Dhammapada vers is toegewezen.

(Technisch is dit de DhpSub.)

DhpBijschrift

Een bijschrift dat bij elk afzonderlijke Dhammapada afbeelding is geplaatst.

DhpNed

Het Dhammapada vers in het Nederlands.

DhpPal

Het Dhammapada vers in het Pali.

Uitleg1

Het gedeelte van een Dhammapada dat behoort tot de uitleg van een Dhammapada vers: in Pali. Gelijk of bijna gelijk aan DhpPal. De reden dat dit iets kan verschillen van DhpPal is, dat de uitleg afkomstig is uit DhpA.

Alleen op de Detailpagina.

Uitleg2

Het gedeelte van een Dhammapada met de Pali woorden van Uitleg1, aangevuld met de Nederlandse vertaling.

Alleen op de Detailpagina.

Uitleg3

In dit gedeelte is een Dhammapada met een wat andere bewoording toegelicht. De bewoording die hier gebruikt wordt is gebaseerd op DhpA, dus is deze bewoording gebaseerd op Uitleg1 en Uitleg2. Eigenlijk zou Uitleg3 daarom onder Uitleg2 horen. Echter, omdat niet alle Detailpagina's meteen allemaal volledig uitgewerkt kunnen worden (en vanwege die reden Uitleg1 en Uitleg2 in een niet-uitgewerkte Detailpagina ontbreekt), heb ik ervoor gekozen om Uitleg3 onder het oorspronkelijke vers te plaatsen. Op die manier is er toch een extra toelichting op alle verzen.

Commentaar

Een sectie waar nadere uitleg wordt gegeven over de behandelde onderwerpen (voor zover er commentaar is opgenomen). Op de oorspronkelijke boeddhistische teksten hebben verscheidene commentatoren hun toelichting gegeven. In sommige gevallen zijn die commentaren gedeeltelijk in het Theravada Archief opgenomen en aangevuld met gerelateerde informatie.

In de sectie Commentaar van de Dhammapada van het Theravada Archief (indien Detailpagina's zijn uitgewerkt) wordt commentaar geleverd op de desbetreffende verzen en/of het verhaal op de pagina. De toelichting is veelal afkomstig uit de oorspronkelijke DhpA. In een aantal gevallen worden er termen verklaard (ComTerm) die ook in het woordenboek zijn opgenomen. In de sectie Commentaar zijn ook vaak Artikels opgenomen die aansluiten op een behandelde ComTerm.

ComTerm

Commentaar Term. Het is de term die in een sectie Commentaar is opgenomen. Het betreft de termen die met de opmaak en info zoals in de volgende alinea worden weergegeven:

Ariya Atthangika Magga: Edel Achtvoudige Pad. Zie voor aanvullende informatie over dit onderwerp de uitleg van de eerste twee factoren (juist begrip en juiste gedachten).

Een ComTerm verwijst altijd naar het woordenboek waar vaak meer informatie beschikbaar is. Dat hoeft echter niet altijd per definitie het geval te zijn. Het is een gebruik dit standaard te doen omdat informatie kan worden uitgebreid of bijgewerkt.

Ook kan het zijn dat op de locatie van de ComTerm aanvullende informatie beschikbaar is die alleen op die desbetreffende locatie betrekking heeft.

Vanuit andere pagina's kan ook worden verwezen naar een ComTerm. Soms wordt alleen naar de pagina verwezen, soms direct naar de ComTerm.

In het Commentaar zijn meerdere links naar het woordenboek, maar dat is gewoon de reguliere werkwijze.

Overige

RegID

Het RegID is de unieke code waarmee een bestand is geregistreerd in de database. Voor wat betreft de sutta's wordt hiervoor de nummering aangehouden die overeenkomt met waar de toespraak zich in de Pali Canon bevindt. In dat geval is het RegID dan meestal gelijk aan de bestandsnaam.

Opbouw van lijsten

De opbouw van lijsten is in hoofdzaak gebaseerd op RegID, Titel en Titel2. Het kan handig zijn als je weet hoe het werkt.

Titel en Titel2

Titel is de titel van de pagina en is altijd gedefinieerd omdat elke pagina een titel heeft. Dit betreft altijd de Nederlandse naam. Of het nu een toespraak is of een andere pagina.

Titel2 is een subtitel, maar niet altijd gedefinieerd. Bij toespraken wordt Titel2 gebruikt voor de Pali naam van de toespraak. In sommige gevallen echter, is de Pali naam niet bekend. En dan komt het goed uit dat de Nederlandse naam (die er wel altijd is) altijd in Titel is gedefinieerd.

Hoe het werkt met lijsten

Standaard wordt in lijsten het RegID altijd vooraan in een rij (van een lijst) weergegeven (mits het RegID er toe doet).

Een lijst van toespraken wordt standaard gesorteerd op het RegID. Vervolgens wordt de Pali naam weergegeven, mits bekend. Zo niet, dan wordt de Nederlandse naam weergegeven.

Wanneer lijsten gesorteerd zijn op de Nederlandse naam, dan staat die direct achter het RegID. De Pali naam wordt erachter vermeld indien aanwezig.

Links naar sutta's

In lijsten worden alleen links naar sutta's ingesteld als de sutta klaar is zodat je niet steeds vanuit een Hoofdpagina naar een sutta gaat die niet klaar is. Echter, in de teksten kan het zijn dat de link wel is gemaakt. Dat is gedaan omdat het dan niet meer nodig is de links achteraf vooralsnog te moeten maken (op mogelijk vele locaties).

Document info
RegID b7pxGdYAdWG5gOf
Bijgewerkt 6 september 2020 10:45:53
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen