De Dhamma luisteraars

Veel mensen praten alleen maar over de Dhamma of beoefenen de Dhamma verkeerd omdat ze een soort van boeddhisme volgen dat afwijkt van de oorspronkelijke Leer. Weer anderen denken dat een god hun bestemming bepaald. Maar door nalatigheid wordt het doel gemist.

Weinigen bereiken de Andere Kant

085. Onder de mensen zijn er maar weinigen die de Andere Kant bereiken; de meeste onder de mensheid snellen langs deze oever heen en weer.

appaka te manussesu ye jana paragamino athayam itara paja tiramevanudhavati

Slechts weinigen steken over naar de overkant. Anderen rennen hulpeloos op en neer langs deze kust.

Van degenen die de oversteek willen maken naar de andere kant, zijn er maar enkelen succesvol. De anderen die achtergelaten worden, blijven langs deze kant lopen. De massa die niet in staat is om vrijheid te bereiken, is continu gevangen in samsara.

Zij die de Dhamma volgen zullen zich bevrijden

086. Maar zij die de Dhamma beoefenen, overeenkomstig de goed verkondigde Dhamma, verlaten de heerschappij van de dood die zo moeilijk te verlaten is; zij zullen oversteken naar de Andere Kant.

ye ca kho sammadakkhate dhamme dhammanuvattino te jana paramessanti maccudheyyam suduttaram

Zij die de Dhamma op de correcte manier beoefenen, zullen de oversteek naar Nibbana, het Onsterfelijke, maken.

De gebieden waarover Mara de heerschappij heeft, zijn moeilijk over te steken. Alleen zij, die geheel rechtvaardig de weg volgen die aangeduid wordt in de goed verkondigde Leer van de Boeddha, zullen in staat zijn die gebieden over te steken die zo moeilijk over te steken zijn.

Terwijl de Boeddha in het Jetavana klooster verbleef, sprak hij deze verzen, met verwijzing naar een groep van mensen die naar Savatthi was gekomen om naar een religieuze toespraak te luisteren.

Op een gegeven moment bracht een groep mensen van Savatthi, collectief speciale offergaven aan de monniken. Met sommige monniken regelden zij, dat deze in hun buurt de hele nacht een toespraak zouden houden. Velen onder het publiek konden het echter niet opbrengen de hele nacht rechtop te blijven zitten en zij keerden al vroeg naar hun huizen terug; sommigen zaten er wel de hele nacht, maar de meeste van hen waren suf en slaperig. Er waren er maar weinig die oplettend waren terwijl zij naar de toespraak luisterden.

De ochtend brak aan, en toen de monniken de Boeddha vertelden wat er de vorige nacht was gebeurd, antwoordde hij: "De meeste mensen zijn gehecht aan deze wereld; slechts heel weinigen bereiken de Andere Kant (Nibbana)."

Uitleg vertaling vers 85

manussesu ye jana paragamino te appaka atha itara ayam paja tiram eva anudhavati

manussesu: de meeste mensen; ye jana: zij die; paragamino: steken de rivier over naar de andere kant; te: zij; appaka: (zijn) er maar weinig; atha: maar; itara: de ander; ayam paja: deze massa; tiram eva: op deze oever zelf; anudhavati: blijven alsmaar rennen

Uitleg vertaling vers 86

ye ca kho sammadakkhate dhamme dhammanuvattino te jana suduttaram maccudheyyam param essanti

ye ca kho: wie ook; sammadakkhate: in de goed verkondigde; dhamme: Leer; dhammanuvattino: die in overeenstemming met de Dhamma leven; te jana: die mensen; suduttaram: moeilijk over te steken; maccudheyyam: het gebied van de dood; param essanti: oversteken

Commentaar

Dhamme Dhammanuvattino: De Leer van de Boeddha en zij die de Leer beoefenen.

kilesa: bezoedelingen; geest-bezoedelingen; onheilzame kwaliteiten.

vipaka: Kamma-gevolg; het resultaat van kamma.

kamma: 'Handeling', maar om precies te zijn duidt het op heilzame en onheilzame wilshandelingen (kusala cetana en akusala cetana) en hun samenhangende mentale factoren die wedergeboorte veroorzaken en de bestemming van wezens bepalen. Niet elke willekeurige handeling is dus kamma.

Document info
RegID Dhp085-086
Bijgewerkt 12 december 2020 11:57:43
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Dhammapada 85; 86