Schatten

Dhana Sutta

Niet arm zijn en niet tevergeefs hebben geleefd.

Inhoudsopgave

Geloof

Deugdzaamheid

Morele schaamte

Morele vrees

Geleerdheid

Vrijgevigheid

Wijsheid

Slotwoord

Monniken, er zijn zeven schatten (dhana). Welke zeven? De schat van geloof, de schat van deugdzaamheid, de schat van morele schaamte, de schat van morele vrees, de schat van geleerdheid, de schat van vrijgevigheid, de schat van wijsheid.

Geloof

En wat is de schat van geloof (saddha)? Daar is het geval waarin een edele discipel geloof heeft, overtuigd is van de verlichting van de Tathagata: 'Inderdaad (itipi), de Gezegende (bhagava) is volmaakt (arahat), volledig verlicht (samma sambuddha), vol wijsheid en goedheid (vijjacaranasampanna), verheven (sugata), de kenner van de werelden (lokavidu), de onvergelijkbare (anuttara) leider van mensen die beteugeld dienen te worden (purisadammasarathi), leraar (sattha) van goden en mensen (devamanussanam), verlicht (buddha) en gezegend (bhagava).' Dit wordt de schat van geloof genoemd.

Deugdzaamheid

En wat is de schat van deugdzaamheid (sila)? Daar is het geval waarin een edele discipel zich onthoudt van doden, zich onthoudt van stelen, zich onthoudt van onwettige seksuele relaties, zich onthoudt van liegen, zich onthoudt van het nemen van bedwelmende middelen die onoplettendheid veroorzaken. Dit, monniken, wordt de schat van deugdzaamheid genoemd.

Morele schaamte

En wat is de schat van morele schaamte (hiri)? Daar is het geval waarin een edele discipel schaamte voelt bij (de gedachten die verbonden zijn met) lichamelijk wangedrag, verbaal wangedrag, mentaal wangedrag. Dit wordt de schat van morele schaamte genoemd.

Morele vrees

En wat is de schat van morele vrees (ottappa)? Daar is het geval waarin een edele discipel morele vrees voelt voor (het lijden dat voortkomt uit) lichamelijk wangedrag, verbaal wangedrag, mentaal wangedrag. Dit wordt de schat van morele vrees genoemd.

Geleerdheid

En wat is de schat van geleerdheid (suta)? Daar is het geval waarin een edele discipel die veel heeft gehoord, aangenomen heeft wat hij heeft gehoord, opgeslagen heeft wat hij gehoord heeft. Welke leerstellingen dan ook die bewonderenswaardig zijn in het begin, die bewonderenswaardig zijn in het midden, die bewonderenswaardig zijn aan het eind, die in hun bedoeling en uitdrukking het heilige leven verkondigen dat volkomen en puur is. Zij, die daar vaak naar geluisterd hebben, dat aangenomen hebben, dat besproken hebben, dat opgestapeld hebben, met hun geest onderzocht hebben en goed doordrongen hebben met hun inzicht. Dit wordt de schat van geleerdheid genoemd.

Vrijgevigheid

En wat is de schat van vrijgevigheid (caga)? Daar is het geval van een edele discipel, wanneer zijn gewaarzijn geschoond is van de bezoedeling van gierigheid, thuis vrijgevig leeft, met open handen, vreugde beleeft in grootmoedigheid, ingaat op verzoeken (om aalmoezen), vreugde beleeft in het verstrekken van aalmoezenvoedsel. Dit wordt de schat van vrijgevigheid genoemd.

Wijsheid

En wat is de schat van wijsheid (pañña)? Daar is het geval waarin een edele discipel scherpzinnig is, begiftigd is met wijsheid omtrent het opkomen en vergaan (van dingen) — edel en scherpzinnig is dat tot de ware beëindiging van lijden voert. Dit wordt de schat van wijsheid genoemd.

Slotwoord

Dit, monniken, zijn de zeven schatten. De schat van geloof, de schat van deugdzaamheid, de schat van morele schaamte, de schat van morele vrees, de schat van geleerdheid, de schat van vrijgevigheid, en wijsheid als de zevende schat.

Wie dan ook over deze schatten beschikt, man of vrouw, daarvan wordt gezegd dat die niet arm is en niet tevergeefs heeft geleefd. Daarom moeten geloof en deugdzaamheid, overtuiging en inzicht in de Dhamma, door de wijze worden ontwikkeld en moeten de instructies van de Boeddha's door hem herinnerd worden.

Document info
RegID A07-006
Bijgewerkt 18 november 2020 14:19:54
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen