De vier inspanningen — Initiële instructies

Padhana Sutta

Onheilzame staten vermijden en overwinnen, en heilzame staten ontwikkelen en tot groei brengen.

Dit zijn de vier inspanningen die de 6e factor (samma vayama) van het Edel Achtvoudige Pad (ariya atthangika magga) vormen. Terwijl A04-013 de 'initiële instructies' zijn voor de verwijdering van onheilzame (akusala) staten van de geest en het tot groei brengen van heilzame (kusala) staten van de geest, staat A04-014 voor de 'additionele instructies' die voor dat doel (van A04-013) bij de verscheidene meditatie onderwerpen worden toegepast.

"Monniken, er zijn vier juiste inspanningen (samma padhana). Welke vier?"

1. "Hierin (idha) wekt een monnik zijn wil op om het opkomen van kwaad — onheilzame (akusala) staten — te vermijden (samvara padhana), hij spant zich in, wekt zijn energie op, richt zijn geest daarop en streeft daarnaar."

2. "Om het kwaad — onheilzame (akusala) staten te overwinnen (pahana padhana) die reeds opgekomen zijn — wekt hij zijn wil op, spant hij zich in, wekt zijn energie op, richt zijn geest daarop en streeft daarnaar."

3. "Voor het ontwikkelen (bhavana padhana) van heilzame (kusala) staten die nog niet opgekomen zijn, wekt hij zijn wil op, spant hij zich in, wekt zijn energie op, richt zijn geest daarop en streeft daarnaar."

4. "Voor het handhaven van de heilzame (kusala) staten die opgekomen zijn, om hen niet af te laten zwakken maar hen tot groei te brengen (anurakkana padhana), tot volle wasdom en perfecte ontwikkeling — wekt hij zijn wil op, spant hij zich in, wekt zijn energie op, richt zijn geest daarop en streeft daarnaar."

"Dit, monniken, zijn de vier juiste inspanningen."

De kracht van Mara wordt verslagen (abhibhuta)
door de juiste inspanningen (samma padhana).
Zij zijn niet gehecht (asita);
zij zijn voorbij gegaan (paragu) aan de angst (bhaya) voor geboorte (jati) en dood (marana).

Zij zijn tevreden (tusita), omdat zij Mara en zijn leger (vahini), hebben overwonnen (jetva),
en vrij van verlangens (aneja).

Omdat zij alle krachten van Namuci hebben overschreden (upativatta),
zijn zij gelukkig (sukhita).

Document info
RegID A04-013
Bijgewerkt 28 maart 2021 14:45:45
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen