De hemelse boodschappers

Deva Duta Sutta

Ouderdom, ziekte en dood.

Inhoudsopgave

Inleiding

De sutta

Ouderdom

Ziekte

Dood

Inleiding

Het is nooit de bedoeling van de Boeddha geweest om mensen bang te maken als hij over de hel sprak, zoals in deze toespraak. Maar de strekking van het boeddhisme is wel dat goede daden goede gevolgen hebben en dat slechte daden slechte gevolgen hebben. Ook na de dood. Maar in het boeddhisme is er geen goddelijke schepper of wat dan ook die straft of beloond. Mensen worden niet gestraft of beloond, maar ervaren de gevolgen van hun eigen daden.

In deze parabel spoort hij aan tot het doen van goede daden door zijn toehoorders te adviseren na te denken over ouderdom, ziekte en dood. Deze drie dingen, waar mensen maar liever niet over nadenken, zijn voor de meesten enkel en alleen geschikt voor de prullenbak. Men praat er liever niet over. Echter, wanneer ouderdom, ziekte en dood goed beschouwd worden, krijg je een beter beeld van wat het bestaan nu eigenlijk inhoud en daagt al snel het begrip dat deze drie lijden impliceren, iets wat we niet zouden moeten willen. Hierdoor wordt de geest voorbereid om het bestaan lost te laten. In die zin heeft ouderdom, ziekte en dood dus een zeer positieve 'boodschap'. Zo positief zelfs dat we ze 'hemelse boodschappers' noemen.

Je ziet ook vaak dat mensen lievere mensen worden wanneer zij vaker de dood, ziekte en ouderdom in beschouwing nemen omdat dan de betrekkelijkheid van alles gezien wordt. Dit leidt tot begrip en gaat hand in hand met liefdevolle vriendelijkheid, welwillendheid etc..

Voor meer, zie kamma; kamma vipaka

De sutta

Er zijn drie hemelse boodschappers, monniken. Welke drie?

Er is een persoon wiens gedrag immoreel in daden is, en ook zijn woorden en gedachten zijn immoreel. Omdat hij zulk immoreel gedrag bezigt, wordt hij, bij de ontbinding van het lichaam, na de dood, wedergeboren (upapajjati) in de staten van ontbering (apaya), op een ongelukkige bestemming (duggati), in verdoemenis (vinipata), of zelfs in de hel (niraya) Daar grijpen de bewakers van de hel hem bij beide armen en brengen hem voor Yama, de heer (van de dood), en zeggen: "Deze man, majesteit, had geen respect voor vader, noch voor kluizenaren en priesters, noch eerde hij de ouderen van de familie. Moge uwe majesteit hem de gepaste straf toedienen!"

Ouderdom

Dan, monniken, ondervraagt koning Yama die man, onderzoekt en spreekt hem aan met betrekking tot de eerste hemelse boodschapper:

"Mijn beste man, heb jij de eerste boodschapper gezien die onder de mensen is verschenen?"

En hij antwoordt: "Nee, heer, ik heb hem niet gezien."

Dan zegt koning Yama tegen hem: "Maar, mijn beste man, heb je in de wereld, onder de mensen, een man of een vrouw gezien van tachtig, negentig, of van honderd jaar, zwak, krom als een hoepel, gebogen, leunend op een stok, slecht ter been, sukkelend, de jeugdigheid en kracht verdwenen, met afgebrokkelde tanden, met grijs en weinig haar of helemaal geen haar meer op het hoofd, met rimpels, met gevlekte ledematen?"

En de man antwoordt: "Dat heb ik gezien heer."

Dan zegt koning Yama tegen hem: "Mijn beste man, is het dan nooit in je opgekomen, terwijl je toch intelligent en oud genoeg bent: 'Ook ik ben onderhevig aan ouderdom en kan daar niet aan ontsnappen. Laat mij dan goede daden doen via het lichaam, woorden en gedachten?'"

"Dat, heer, is nooit in mij opgekomen. Ik was nalatig."

Dan zegt koning Yama: "Mijn beste man, door nalatigheid heb je gefaald om goede daden te doen via het lichaam, woorden en gedachten. Goed. Omdat je nalatigheid hier debet aan is, zul je hiernaar behandeld worden. Die slechte daad van jouw, werd niet gedaan door moeder of vader, broeders, zusters, vrienden of metgezellen, noch door verwanten, deva's, kluizenaren of brahmanen. Maar alleen jijzelf hebt die slechte daad begaan, en alleen jijzelf zult het gevolg daarvan moeten ervaren."

Ziekte

Wanneer, monniken, koning Yama hem aldus ondervraagd, onderzocht en aangesproken heeft met betrekking tot de eerste hemelse boodschapper, ondervraagt, onderzoekt en spreekt hij hem aan over de tweede, met de woorden:

"Mijn beste man, heb jij de tweede hemelse boodschapper gezien die onder de mensen is verschenen?"

En hij antwoordt: "Nee, heer, ik heb hem niet gezien."

"Maar, mijn beste man, heb jij onder de mensen een vrouw of een man gezien, die veel kwalen en pijn had, ernstig ziek, die liggend in zijn eigen vuil, die door iemand opgetild moet worden en door anderen naar bed gebracht moet worden?"

"Ja heer. Die heb ik gezien."

Dan zegt koning Yama tegen hem: "Mijn beste man, is het dan nooit in je opgekomen, terwijl je toch intelligent en oud genoeg bent: 'Ook ik ben onderhevig aan ziekte en kan daar niet aan ontsnappen. Laat mij dan goede daden doen via het lichaam, woorden en gedachten?'"

"Dat, heer, is nooit in mij opgekomen. Ik was nalatig."

Dan zegt koning Yama: "Mijn beste man, door nalatigheid heb je gefaald om goede daden te doen via het lichaam, woorden en gedachten. Goed. Omdat jouw nalatigheid hier debet aan is, zul je hiernaar behandeld worden. Die slechte daad van jouw, werd niet gedaan door moeder of vader, broeders, zusters, vrienden of metgezellen, noch door verwanten, deva's, kluizenaren of brahmanen. Maar alleen jijzelf hebt die slechte daad begaan, en alleen jijzelf zult het gevolg daarvan moeten ervaren."

Dood

Dan, monniken, wanneer koning Yama hem aldus ondervraagd, onderzocht en aangesproken heeft met betrekking tot de tweede hemelse boodschapper, ondervraagt, onderzoekt en spreekt hij hem wederom aan over de derde hemelse boodschapper, met de woorden:

"Mijn beste man, heb jij de derde hemelse boodschapper gezien die onder de mensen is verschenen?"

En hij antwoordt: "Nee, heer, ik heb hem niet gezien."

"Maar, mijn beste man, heb jij onder de mensen een vrouw of een man gezien, die één, twee of drie dagen geleden gestorven is, en waarvan het lichaam opgezwollen, verkleurd en rottende is?"

"Ja heer. Die heb ik gezien."

"Mijn beste man, is het dan nooit in je opgekomen, terwijl je toch intelligent en oud genoeg bent: 'Ook ik ben onderhevig aan de dood en kan daar niet aan ontsnappen. Laat mij dan goede daden doen via het lichaam, woorden en gedachten?'"

"Dat, heer, is nooit in mij opgekomen. Ik was nalatig."

Dan zegt koning Yama: "Mijn beste man, door nalatigheid heb je gefaald om goede daden te doen via het lichaam, woorden en gedachten. Goed. Omdat jouw nalatigheid hier debet aan is, zul je hiernaar behandeld worden. Die slechte daad van jouw, werd niet gedaan door moeder of vader, broeders, zusters, vrienden of metgezellen, noch door verwanten, deva's, kluizenaren of brahmanen. Maar alleen jijzelf hebt die slechte daad begaan, en alleen jijzelf zult het gevolg daarvan moeten ervaren."

Daarna, nadat koning Yama hem aldus ondervraagd, onderzocht en aangesproken had met betrekking tot de derde hemelse boodschapper, zweeg koning Yama.

Daarop brachten de bewakers van de hel hem verschillende martelingen toe, waardoor hij aan ernstige, verscheidene, snerpende en bittere pijnen leed. Hij zal niet sterven totdat die kwade daad van hem zijn uitwerking op hem heeft gehad.

Document info
RegID A03-035
Bijgewerkt 18 november 2020 14:19:18
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen