Wie was de Boeddha? — Deel 5

In deze cursus leer je enkele uiteenlopende basis aspecten.

Dit is een onderdeel van de Cursus boeddhisme van Sleutel tot Inzicht.

Niveau 1

Voor alle lesstof binnen dit niveau kun je de volgende pagina's raadplegen:

Ware wijsheid (samma pañña) leidt tot 'de dingen zien zoals ze werkelijk zijn' (yathabhuta).

Meer leren...

Wijsheid, inzicht, is uiteindelijk de bevrijdende factor.

Uruvela, het tegenwoordige Bodh Gaya.

De middenweg (majjhima patipada).

Meer leren...

De weg of het pad dat uitersten vermijdt.

In het hertenpark van Isipatana, het tegenwoordige Sarnath.

De wet van het afhankelijk ontstaan of de wet van oorzaak en gevolg.

Meer leren...

Kijk eens voor de definities van paticcasamuppada en paccaya in het woordenboek. Bestudeerd nog niet de gehele paticcasamuppada, want dat is voor een beginnen te moeilijk. Het komt in een latere cursus aan bod en er zijn teksten waarbij het eenvoudig wordt uitgelegd. Alleen de definities even bekijken is wel waardevol.

Een luchtspiegeling van een mooie vrouw.

Meer leren...

Hij liet de figuur gestaag ouder worden. Telkens wanneer Khema met haar oogleden knipperde, werd de vrouw een tiental jaren ouder: eerst was ze van middelbare leeftijd, toen van hoge leeftijd en vervolgens iemand van zeer oude leeftijd die van geen enkel nut meer kon zijn.

Dat de vergankelijkheid, het lijden en dat dingen zonder een zelf of ziel zijn, ook voor haar gold.

Meer leren...

Khema was eerst heel trots op haar schoonheid, maar door de les van de Boeddha ontstond er een radicale verandering in haar inzicht.

Patacara.

Meer leren...

De tragedie van Patacara, een vrouw die op één enkele dag haar gezin en ouders verloor, is een goed voorbeeld van hoe het lijden een mens overvalt wanneer er geen wijsheid is. Het is ook een goed voorbeeld dat laat zien dat iedereen verlichting kan bereiken en dat de meest denkbare ellende door wijsheid kan worden overwonnen. Patacara werd hysterisch van verdriet, maar nadat zij naar de Boeddha had geluisterd werd ze rustig en kwam er vrede in haar hart. In Dhp113 en Dhp288-289 is te lezen hoe dit in zijn werk ging.

Nee. De Boeddha spoorde altijd aan tot een diepgaand onderzoek.

Meer leren...

Onderzoek naar waarheid (dhamma vicaya) is in het boeddhisme heel belangrijk, want het is zelfs een factor van verlichting. Het is noodzakelijk deze te ontwikkelen om bevrijding van lijden te realiseren.

Geloof (saddha) in de Boeddha is belangrijk, want als dat volledig afwezig is kun je geen enkel advies van geen enkele leraar accepteren en bereik je niets. Maar het is vooral het zelf onderzoeken wat waarheid is, hetgeen echt (zelf)vertrouwen en begrip creëert. Als je naar de dokter gaat is er in eerste instantie ook een zekere mate van vertrouwen nodig wanneer hij je een medicijn aanreikt.

Zeer afkeurend!

Meer leren...

De Boeddha was een toonbeeld van een revolutionair en geen gewoontemens door het ook maar eens te zijn met het vernederende kastenstelsel. De Dhamma die hij onderwijst gaat altijd tegen onrecht in. Lees de verhalen eens van Sunita.