Uttama

Op de achtste dag barstte de duisternis uiteen.

Vier maal, vijf maal rende ik
als een bezetene van mijn woning weg,
en nog steeds had ik geen vrede in helderheid verworven,
en mijn gedachten niet onder controle.

Dus ging ik naar een betrouwbare non
en zij onderwees mij de Dhamma:

aggregaten, zintuigsferen en de elementen.

Nadat ik de Dhamma gehoord had,
deed ik wat zij had gezegd.

Zeven dagen lang zat ik op een plek,
vervuld van verrukking en zegening.

Op de achtste dag strekte ik mijn benen uit,
en deed de massa der duisternis uiteen barsten.

Document info
RegID Thig03-002
Bijgewerkt 22 juni 2020 09:25:52
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen