Perfectheid

Paramatthaka Sutta

Diepe wijsheid is niet gebaseerd op meningen, op ideeën, op wat iemand gezien, gehoord of gevoeld heeft. Al die zaken houden direct verband met bewustzijn, en bewustzijn is persoonlijk. Het doel binnen het boeddhisme is, om een einde te maken aan dat bewustzijn, aan dat ego. Dit is één reden waarom een waarlijk wijs mens niet deelneemt aan twistgesprekken om zijn standpunten met strijd te verdedigen; hij heeft geen enkele behoefte om anderen te overtuigen. Een andere reden waarom hij niet aan twistgesprekken deelneemt is, dat het hoogste doel in het leven, namelijk het verwerkelijken van de verlichting, ervaren moet worden om het te begrijpen.

796. De persoon die hecht aan een dogmatische mening welke hij beschouwt als het hoogste in de wereld, beweert: 'Dit is het meest verheven', veracht andere meningen als zijnde minderwaardig. Als gevolg daarvan is hij niet vrij van twistgesprekken.

797. Wanneer hij persoonlijk voordeel ziet bij de dingen die hij heeft gezien, gehoord of gekend, of via regels of rituelen, hecht hij hartstochtelijk alleen daar aan en beschouwt hij al het andere als minderwaardig.

798. De kenners zeggen dat het een band is om zich te verlaten op waar iemand zich mee associeert en al het andere te beschouwen als minderwaardig. Daarom zou degene die gedisciplineerd is zich niet moeten verlaten op dingen die gezien zijn, gehoord zijn of gevoeld zijn, of op regels en rituelen.

799. De gedisciplineerde mens brengt geen dogmatische meningen voort in de wereld, niet door kennis en niet door regels en rituelen. Daarom beschouwt hij zichzelf niet als 'hoger', 'lager' of 'gelijk'[1].

800. De heilige heeft de notie van 'zelf' of 'ego' verlaten en is vrij van hechten. Hij verlaat zichzelf zelfs niet op kennis[2]; hij kiest geen partij tijdens een discussie, hij heeft geen dogmatische meningen.

801. Voor hem is er geen begeerte om voor dit of dat te strijden, in deze wereld of in de volgende. Hij is ermee opgehouden zich te associëren met dogma's; hij heeft de schamele vertroosting die dogma's bieden, niet meer nodig.

802. Voor de heilige is er niet de minste geringste vooringenomenheid ten aanzien van dingen die gezien zijn, gehoord zijn of gevoeld zijn. Hoe kan iemand in de wereld zulk een persoon die er geen dogmatische meningen op nahoudt, in gedachten karakteriseren?

803. Zij vertegenwoordigen noch een specifiek dogma noch hebben zij de voorkeur aan iets. Dogmatische meningen worden door hen niet in acht genomen. De ware brahmaan wordt niet geleid door regels en rituelen. Aldus heeft de standvastige de Andere Zijde (Nibbana) bereikt om nooit meer terug te keren.

Eindnoten

[1] Wanneer iemand vrij van meningen is, is hij vrij van eigendunk (mana); hij heeft niet de behoefte zich te meten, te vergelijken met anderen.

[2] Hier wordt bedoeld dat hij niet redetwist met zijn wijsheid als basis. Wanneer je echt de dingen ziet zoals ze werkelijk zijn, en je bent echt vrij, dan is er geen drang om je gelijk te halen.

Document info
RegID Snp4-05
Bijgewerkt 22 juni 2020 09:23:41
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen