De Drie Juwelen

Ratana Sutta

Uit respect voor de Drie Juwelen: de Boeddha, de Dhamma en de Sangha.

222. Wat voor wezens er hier ook bijeengekomen zijn, hetzij aardse of hemelse, laat al deze wezens gelukkig zijn; laat hen bovendien, aandachtig luisteren naar wat er gezegd wordt.

223. Daarom, wezens, schenken jullie allemaal aandacht aan; zend liefdevolle vriendelijkheid naar de mensheid die dag en nacht offers aan u brengt. Bescherm hen daarom met ijver.

224. Wat voor schat er ook moge zijn, hier of in de andere wereld, of wat voor edel juweel er ook in de hemelse werelden mogen zijn, toch is er niet een die te vergelijken is met de Tathagata. Het edele juweel is in de Boeddha. Dat er door deze waarheid vrede moge zijn!

225. De wijze van de Sakya's, wiens geest kalm is, verwezenlijkte de staat van opheffing (Nibbana) welke zonder hartstocht (alobha) is, onsterfelijk (amara) en verheven (Panitam) is. Er is niets dat met die staat te vergelijken is. Dit edel juweel is in de Dhamma. Dat er door deze waarheid vrede moge zijn!

226. De verheven Boeddha prees zuivere meditatie (bhavana) welke meteen resultaten afwerpt. Aan die meditatie is niets gelijk. Dit edele juweel is in de Dhamma. Dat er door deze waarheid vrede moge zijn!

227. Acht personen worden geprezen door goede mensen. Zij vormen de vier paren[1]. Zij zijn de discipelen van de Boeddha en offerwaardig. Wat er ook aan hen geofferd wordt brengt overvloedig vruchten voort. Dit edele juweel is in de Sangha. Dat er door deze waarheid vrede moge zijn!

228. Zij die bevrijd zijn van begeerte (tanha), die zijn met onwrikbare geest goed gevestigd in de Dhamma van Gotama. Zij hebben bereikt wat bereikt moet worden, zij zijn gedompeld in het onsterfelijke Nibbana. Zij genieten de Vrede (santi) die zonder betaling verkregen is. Dit edele juweel is in de Sangha. Dat er door deze waarheid vrede moge zijn!

229. Net zoals een in de bodem verankerde stadspoort niet beweegt door de wind uit welke van de vier richtingen dan ook, net zo, verklaar ik dat hij die de Edele Waarheden (ariya sacca) volkomen doorziet, een goed mens is. Dit edele juweel is in de Sangha. Dat er door deze waarheid vrede moge zijn!

230. Zij die de Edele Waarheden duidelijk begrijpen, die goed onderwezen zijn door hem die doordrongen is met diepgaande wijsheid, hoe achteloos zij ook mogen zijn, zij worden niet meer voor de achtste keer geboren. Dit edele juweel is in de Sangha. Dat er door deze waarheid vrede moge zijn!

231. Drie toestanden zijn door hem achtergelaten door de directe verwerving van inzicht, namelijk: 1. ideeën van 'ik', 2. twijfel, 3. en het hechten aan riten en ceremonies[2] zou er geheel niet moeten zijn. Hij is ook absoluut bevrijd van de vier ellendige staten[3] en is niet in staat om de zes misdaden te begaan (anantarika kamma). Dit edele juweel is in de Sangha. Dat er door deze waarheid vrede moge zijn!

232. Welke kwade daad hij ook begaat, via het lichaam, de spraak of zijn gedachten, hij is niet in staat het te verbergen. Het is gezegd dat zulk een handeling onmogelijk is voor iemand die het pad gezien heeft[4]. Dit edele juweel is in de Sangha. Dat er door deze waarheid vrede moge zijn!

233. Zoals een groep bomen waarvan de toppen gedurende de eerste hitte van de zomer, maanden in bloei staan, zo was de uitmuntende Dhamma die naar Nibbana leidt onderwezen voor het hoogste doel. Dit edele juweel is in de Sangha. Dat er door deze waarheid vrede moge zijn!

234. De voortreffelijke, de kenner van het voortreffelijke, de gever van het voortreffelijke en brenger van het uitmuntende heeft de voortreffelijke Dhamma onderwezen. Dit edele juweel is in de Boeddha. Dat er door deze waarheid vrede moge zijn!

235. Met het oude (kamma) uitgeblust, geen nieuw (kamma) meer producerend, de geest onthecht van toekomstige geboorten — zij hebben de zaden van het bestaan vernietigd. Hun begeerten ontspruiten niet wederom en die wijzen zijn uitgeblust zoals deze lamp is gedoofd. Dit edele juweel is in de Boeddha. Dat er door deze waarheid vrede moge zijn!

236. Wat voor wezens er hier ook vergaderd zijn, hetzij aardse of hemelse, laat ons de Boeddha groeten. De Tathagata wordt geëerd door goden en mensen! Moge er vrede zijn!

237. Wat voor wezens er hier ook vergaderd zijn, hetzij aardse of hemelse, laat ons de Dhamma groeten. De Tathagata wordt geëerd door goden en mensen! Moge er vrede zijn!

238. Wat voor wezens er hier ook vergaderd zijn, hetzij aardse of hemelse, laat ons de Sangha groeten. De Tathagata wordt geëerd door goden en mensen! Moge er vrede zijn!

Eindnoten

[1] Zie ariya puggala.

[2] Zie saññojana.

[3] Zie sfeer 1-4 in Hlp006; avacara.

[4] Pad (pada) duidt op 'de in de stroom getredene' (sotapanna), de staat waarin iemand voor de eerste keer Nibbana doorziet.

Document info
RegID Snp2-01
Bijgewerkt 28 oktober 2022 00:47:41
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen