De wijze

Muni Sutta

Uit respect voor het leven in afzondering om zelfcontrole te cultiveren.

207. Angst verschijnt door intimiteit. Zintuiglijke geneugten worden geboren uit het wereldse leven. Daarom wordt het thuisloze leven en onthechting geapprecieerd door de wijze.

208. Degene die opgekomen bezoedelingen afhouwt, wie hen niet wederom inplant en wie niet ingaat op wat opgekomen is; van hem wordt gezegd de 'in afzondering zwervende wijze' te zijn. Die grote wijze heeft de Staat van de Vrede (Nibbana) gezien.

209. De grond overwogen te hebben, het zaad afgedankt te hebben en de bevochtiging niet langer voort te zetten voor de groei van dat zaad; het opgeven van spitsvondigheden; zo'n heilige, die het einde van geboorte heeft gezien, kan niet categorisch worden beschreven.

210. Hij, die alle soorten van geboorten kent, maar niet verlangend is om op een enkele van deze in te gaan, zulk een wijze is vrij van begeerte (tanha) en hebzucht (lobha); hij zwoegt niet, omdat hij de Andere Zijde bereikt heeft.

211. Hij die alles overwonnen heeft, die het allemaal kent, die intelligent is, die zich aan geen enkel object vastklampt, die alles verlaten heeft, die zichzelf bevrijd heeft door de vernietiging van begeerte; deze wordt door de wijzen een heilige genoemd.

212. Iemand die de kracht van wijsheid bezit dat geboren is uit de morele voorschriften en deze beteugelt, die rustig van geest is en zich verheugt in meditatie, wie aandachtig is, vrij van gehechtheid, vrij van ongeoefendheid van geest en van de bezoedelingen; deze wordt door de wijzen een heilige genoemd.

213. De wijze die alleen zwerft, die zorgvuldig is en onverstoord blijft door eer of blaam, die niet afgeschrikt wordt door geluiden, zoals een leeuw niet in een net gevangen wordt, zoals de wind niet door het water bevlekt wordt, zoals de lotus anderen leidt maar niet door anderen geleid wordt; deze wordt door de wijzen een heilige genoemd.

214. Iemand die zo sterk is als een pilaar in een badplaats, die controle heeft over wat anderen zeggen, die vrij van hartstochten is, wiens zinnen goed geordend zijn; deze wordt door de wijzen een heilige genoemd.

215. Iemand die onwrikbaar van geest is en zo recht is als een pijl, die slechte handelingen afkeurt, onderzoekt wat goed en wat slecht is; deze wordt door de wijzen een heilige genoemd.

216. Iemand die zichzelf onder controle heeft en geen kwaad begaat, die wijze, of hij van jonge of van middelbare leeftijd is, wiens geest goed bedwongen is, die niet provocerend is en die anderen niet provoceert; deze wordt door de wijzen een heilige genoemd.

217. De monnik die van de giften van anderen leeft, die de gever niet prijst of verwijt wanneer hij voedsel van de top (portie) ontvangen heeft, of van middelmaat (portie), of het overblijfsel, en die noch vleit noch bejegent met minachting; deze wordt door de wijzen een heilige genoemd.

218. De wijze die alleen door het leven gaat, die zich onthoudt van seksuele intimiteit, die zelfs in zijn jeugd nergens aan gehecht is, die zichzelf losgemaakt heeft van trots en van luiheid; deze wordt door de wijzen een heilige genoemd.

219. Iemand die de wereld heeft leren kennen, iemand die de hoogste waarheid verworven heeft, die de vloed en de stroom (ogha) overgestoken is, die de banden (saññojana) doorgekapt heeft, iemand waarin geen vastklampen aan zintuiglijke objecten is, die vrij van de bezoedelingen (asava) is; deze wordt door de wijzen een heilige genoemd.

220. De heilige die gewoon is te leven in afgelegen plaatsen, de 'ego-loze'; deze persoon van goed gedrag en de huishouder die een familie onderhoudt — zij zijn niet gelijk. Omdat de huishouder onbeheerst is en levende wezens vernietigt; de heilige is zelfbeheerst en beschermt levende wezens.

221. De blauw genekte pauw die door de lucht vliegt, bereikt nooit de snelheid van de zwaan. In vergelijking kan de huishouder nooit op de monnik gelijken die begiftigd is met de kwaliteiten van een heilige die mediteert, ver weg, in het woud.

Document info
RegID Snp1-12
Bijgewerkt 22 juni 2020 09:22:04
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen