Alavaka

Alavaka Sutta

Eerst bedreigt een yakkha de Boeddha en stelt hem daarna enkele vragen.

Aldus heb ik gehoord. Eens verbleef de Boeddha in de verblijfplaats van de yakkha Alavaka nabij de stad Alavi. Alavaka, de woeste yakkha, die verlustigd was op mensenvlees, was woedend toen hij de Boeddha in z'n woonvertrek zag en schreeuwde: "Eruit, kluizenaar!"

"Goed, vriend", zei de Boeddha kalm en ging naar buiten.

"Weer naar binnen komen, kluizenaar!", zei de yakkha.

Alavaka de kanibaal bedriegt de Boeddha.
Alavaka de kanibaal bedriegt de Boeddha.

En de Boeddha kwam weer naar binnen. Voor de tweede en de derde keer deed hij hetzelfde gebod en de Boeddha gehoorzaamde. Maar toen hij hem voor de vierde keer commandeerde, weigerde de Boeddha daarop in te gaan en vroeg de yakkha te doen wat hij maar wilde.

"Wel, ik zal je een vraag stellen, kluizenaar", zei Alavaka. "Als je niet antwoordt, zal ik je gedachten verstrooien, je hart uitrukken, of je bij de voeten nemen en je over de Ganges zwieren."

"Ach, vriend," antwoordde Boeddha, "ik zie in deze wereld met haar goden, Brahma's, asceten en brahmanen, onder de vele goden en mensen, er niet één die mijn gedachten kan verstrooien, mijn hart kan uitrukken, of me bij mijn voeten kan nemen en me over de Ganges kan zwieren zoals jij zegt. Hoe dan ook, vriend, vraag wat je wil."

181. Alavaka: "Wat is iemands grootste schat in deze wereld? Wat is de goede oefening die geluk voortbrengt? Wat is de zoetste onder de smaken? Wat is het best geleefde leven?"

182. De Boeddha: "Zelfvertrouwen (saddha) is iemands grootste schat in deze wereld. Goed geoefend zijn in de Dhamma brengt het hoogste geluk voort. Waarheid (sacca) is de zoetste onder alle smaken. Een leven in wijsheid (pañña) geleefd is het edelst, zegt men."

183. Alavaka: "Hoe steekt iemand de stroom over[1]? Hoe steekt iemand de zee over[2]? Hoe komt iemand over zijn zorgen heen? Hoe wordt iemand gezuiverd?"

184. De Boeddha: "Door zelfvertrouwen (saddha) steekt iemand de stroom over. Door indachtigheid (sati) de zee. Door inspanning (padhana) komt men over zorgen heen. Iemand zuivert zichzelf door wijsheid (pañña)."

185. Alavaka: "Hoe wordt wijsheid verkregen? Hoe wordt rijkdom verkregen? Hoe wordt vermaardheid verkregen? Hoe krijgt men vrienden? Op welke manier lijdt iemand geen smart wanneer hij van deze wereld naar de volgende gaat?"

186. De Boeddha: "De waakzame, intelligente persoon met zelfvertrouwen, verkrijgt wijsheid door het horen van de Dhamma van de arahats, dat naar Nibbana leidt."

187. "Hij die doet wat passend is, die volhardend en energiek is, wint weelde. Door waarheid bereikt iemand roem. Vrijgevigheid (dana) maakt vrienden."

188. "Het gelovige gezinshoofd die deze vier deugden bezit: — waarheidlievend, deugdzaamheid, doorzettingsvermogen en vrijgevigheid — zulk een persoon treurt niet na zijn heengaan."

189. "Wel, ik daag u uit andere asceten en brahmanen te raadplegen, of er nog andere kwaliteiten kunnen zijn die hoger zijn dan waarheid, zelfcontrole (tapo), vrijgevigheid, en geduld (khanti)!"

190. Na de woorden van de Boeddha goed begrepen te hebben, zei Alavaka: "Waarom zou ik nu nog andere asceten en brahmanen raadplegen? Vandaag weet ik heel zeker wie verklaard heeft wat goed is voor mijn geluk in de toekomst!"

191. "Voor mijn eigen bestwil, kwam de Boeddha naar mijn woonplaats, Alavi. Vandaag weet ik wat gedaan moet worden om grote resultaten te verkrijgen!"

192. "Vanaf vandaag zal ik van dorp tot dorp, en van stad tot stad gaan om de Volledig Verlichte te eren en zijn perfecte wijze van onderricht!"

Eindnoten

[1] De stroom van wedergeboorten.

[2] De zee van het bestaan.

Document info
RegID Snp1-10
Bijgewerkt 22 juni 2020 09:21:57
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen