De schildpad

Kumma Sutta

De monnik leeft met zijn zintuigen bewaakt zoals een schildpad zijn ledematen beschermt die hij in zijn schild heeft teruggetrokken.

Monniken, er was eens een hard gepantserde schildpad die in de avond langs de oever van een meer op zoek was naar voedsel. En ook een jakhals was in die avond langs de oever van datzelfde meer op zoek naar voedsel. De schildpad zag de jakhals, die op zoek was naar voedsel, van ver af, en zo bleef de schildpad — door zijn vier poten terug te trekken in zijn schild en met zijn nek als het vijfde deel — perfect kalm en stil.

Maar de jakhals zag de schildpad die op zoek was naar voedsel eveneens van ver af, en liep zodoende op de schildpad toe. Toen hij daar aankwam, draaide hij er om hem heen en dacht: 'Zodra de schildpad een van zijn vier ledematen uitstrekt of zijn nek als het vijfde, zal ik het grijpen, verscheuren en opeten.' Maar toen de schildpad niet een van zijn vier ledematen uitstrekte of zijn nek als het vijfde, verloor de jakhals — omdat hij geen enkele gelegenheid kreeg — zijn interesse en verdween.

Op diezelfde manier, monniken, cirkelt Mara continu, onophoudelijk om je heen en denkt: 'Misschien krijg ik een gelegenheid door middel van het oog (...) het oor (...) de neus (...) de tong (...) het lichaam. Misschien krijg ik een gelegenheid door middel van de geest.' Daarom, monniken, moeten jullie leven met de poorten naar jullie zintuigen goed bewaakt.

Terwijl jullie een vorm met het oog zien, grijp dan niet vast aan enig thema of detail waardoor — indien jullie zouden leven zonder die beheersing over het vermogen van het oog — kwade, onheilzame kwaliteiten zoals hebzucht of lijden jullie zullen aantasten. Oefen voor haar beheersing. Bewaak het vermogen van het oog. Versterk jullie beheersing over het oog.

Terwijl jullie een geluid horen met het oor (...)

Terwijl jullie een geur ruiken met de neus (...)

Terwijl jullie een smaak proeven met de tong (...)

Terwijl jullie een voelbaar ding voelen met het lichaam (...)

Terwijl jullie een idee waarnemen met de geest, grijp dan niet vast aan enig thema of detail waardoor — indien jullie zouden leven zonder die beheersing over het vermogen van de geest — kwade, onheilzame kwaliteiten zoals hebzucht of lijden jullie zal aantasten. Oefen voor haar beheersing. Bewaak het vermogen van de geest. Versterk jullie beheersing over de geest.

Terwijl jullie verblijven (viharati) met de poorten naar jullie zintuigen goed bewaakt, dan zal Mara — omdat hij geen enkele gelegenheid krijgt — zijn interesse verliezen en verdwijnen, net zoals de jakhals dat deed bij die schildpad.

Zoals een schildpad
met zijn ledematen in zijn schild teruggetrokken,
zo bewaakt de monnik
de gedachten van de geest.

Niet afhankelijk,
anderen geen leed toebrengend,
volledig ongebonden,
zal hij niemand benadelen.

Document info
RegID S35-199
Bijgewerkt 29 oktober 2022 23:41:20
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen