Vrees verdienstelijke daden niet

Mapuññabhayi Sutta

De Boeddha legt de resultaten uit van het ontwikkelen van een geest van liefdevolle vriendelijkheid gedurende zeven jaar.

Dit is gezegd door de Gezegende, gezegd door de Arahat. Dit is zoals ik het heb gehoord. "Monniken, vrees verdienstelijke daden niet. Dit is een uitdrukking die duidt op geluk, hetgeen wenselijk, aangenaam, bekoorlijk, geliefd en behaaglijk is, namelijk: verdienstelijke daden (puñña). Want ik weet heel goed, monniken, dat ik lange tijd wenselijke, aangename, bekoorlijke, geliefde en behaaglijke resultaten heb ondervonden wegens vaak verrichtte verdienstelijke daden."

"Als gevolg van de ontwikkeling van een geest van liefdevolle vriendelijkheid (metta) voor zeven jaren, keerde ik voor zeven wereldperioden van wereldontbinding en wereldformatie (kappa), niet naar deze wereld terug."

"Toen de wereldperiode eindigde, ging ik de Abhassara brahma wereld binnen en toen de wereldperiode weer begon, werd ik geboren in een leeg brahma verblijf. En daar was ik Brahma, de grote Brahma, de onoverwonnen overwinnaar, de alziende, de almachtige."

"Zesendertig keer was ik Sakka, de heerser van de deva's."

"En vele honderden keren was ik een wiel in beweging zettende koning (cakkavati raja), rechtvaardig, een koning van de Dhamma, een veroveraar van de vier windrichtingen van de aarde, een handhaver van de stabiliteit in het land, begiftigd met de zeven schatten[1]."

"Wat is de reden om te spreken over tijden dat ik een plaatselijke koning was? Monniken, het kwam in mij op mezelf af te vragen 'welke daden resulteerden in de vrucht, resulteerden in het hebben van zo'n grote kracht en macht?' Toen, monniken, kwam het in mij op 'dit is de vrucht van drie soorten daden, het resultaat van drie soorten daden waardoor ik nu zo'n grote kracht en macht heb: geven, zelfbeheersing en terughoudendheid.'"

Dit is de betekenis van wat de Gezegende zei. Dus met betrekking tot dit werd gezegd:

Iemand die zijn eigen langdurig geluk wenst
zou daden van verdienste moeten ontwikkelen:
geven, een evenwichtig leven, een geest vol liefdevolle vriendelijkheid.

De drie dingen ontwikkelen die veel geluk brengen,
de wijze persoon wordt herboren
in een onbezorgde, gelukkige wereld.

Ook dit was de betekenis van wat er door de Gezegende werd gezegd. Dit is exact wat ik heb gehoord.

Eindnoten

[1] Zie cakkavati raja.

Document info
RegID It022
Bijgewerkt 26 april 2021 16:10:53
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen