Edel Achtvoudige Pad — Deel 8

In deze cursus leer je over de juiste concentratie.

Dit is een onderdeel van de Cursus boeddhisme van Sleutel tot Inzicht.

Niveau 1

Voor alle lesstof binnen dit niveau kun je de volgende pagina's raadplegen:

Jhana.

Het zijn niveaus die de zuiverheid van bewustzijn aanduiden.

Meer leren...

Hoe beter de concentratie, hoe zuiverder het bewustzijn. Maar let op. In het boeddhisme spreken we van een goede concentratie wanneer de geest gericht is op een heilzaam (kusala) object. We spreken van een verkeerde concentratie (miccha samadhi) als de geest gericht is op een onheilzaam (akusala) object.

'Verdieping' kan ook worden gezien als de 'verdieping van begrip'. Hoe meer meditatieve verdiepingen verworven zijn, hoe dieper het begrip. Nadat alle meditatieve verdiepingen verworven zijn, rest er nog één fase om te verwerven: Nibbana. Dit is niet een jhana, want een jhana is geconditioneerd (sankhata). Nibbana is het ongeconditioneerde (asankhata).

Vier.

Meer leren...

Officieel zijn er acht meditatieve verdiepingen. De eerste vier behelzen de fijnstoffelijke sfeer (rupavacara). Daarna volgen er nog vier die de onstoffelijke sfeer (arupavacara) behelzen. Deze laatsten zijn heel subtiel, vandaar dat er doorgaans over vier jhana's wordt gesproken.

Er zijn twee paden oftewel 'voertuigen'.

Meer leren...

Het kan door te beginnen met kalmte meditatie (samatha bhavana) en vervolgens door de ontwikkeling van inzicht (vipassana bhavana).

Nee. Het wordt in opeenvolgende fasen ontwikkeld.

Meer leren...

Je verwerft eerst de eerste jhana, dan de tweede etc.

Dit betekent dat we totaal gewaarzijn (vijañana).

Meer leren...

De functie van bewustzijn in om totaal gewaar te zijn. Dan zijn we minder verdeeld.

Concentratie heeft als functie de geest te ordenen, tot eenheid te brengen, en alle fysieke en mentale aspecten te doordringen en te begrijpen.

Nee.

Meer leren...

Een goede concentratie is noodzakelijk en het zorgt voor gunstige, heilzame (kusala) mentale staten die nodig zijn op de weg naar bevrijding. Maar nadat deze ontwikkeld zijn, moeten ze weer worden losgelaten. Dit is omdat het geconditioneerde staten zijn. Het doel in het boeddhisme is niet het geconditioneerde (sankhata), maar het ongeconditioneerde (asankhata). In een latere cursus wordt hier verder op ingegaan. Misschien dat als je de standaard canonieke tekst zoals die bij de achtste factor van het Pad wordt weergegeven eens bekijkt, het je al opvalt.