Edel Achtvoudige Pad — Deel 5

In deze cursus leer je over de juiste wijze van levensonderhoud.

Dit is een onderdeel van de Cursus boeddhisme van Sleutel tot Inzicht.

Niveau 1

Voor alle lesstof binnen dit niveau kun je de volgende pagina's raadplegen:

Op een rechtvaardige wijze voorzien van je levensonderhoud.

 • Je moet het legaal verkrijgen, niet illegaal.
 • Je moet het vredig verkrijgen, zonder dwang of geweld.
 • Je moet het eerlijk verkrijgen, niet door bedotterij of bedrog.
 • Je moet het verkrijgen op een wijze die geen pijn of lijden veroorzaakt voor anderen.
 1. Geen handel in wapens.
 2. Geen handel in slaven en prostitutie.
 3. Geen handel in levende wezens voor vleesproductie en slachterij of elke andere handel in wezens.
 4. Geen handel in vergif.
 5. Geen handel in bedwelmende middelen.

Jazeker.

Meer leren...

Gezien het feit dat de Boeddha begrip aanwijst als de voorloper (pubbangama), wordt bij een verkeerd begrip de verkeerde wijze van levensonderhoud aangegaan. Bij juist begrip wordt de juiste wijze van levensonderhoud aangegaan. Het begrip is dus bepalend voor het soort levensonderhoud (verkeerd of goed); het soort levensonderhoud is bepalend voor de soort wereld waarin je leeft.

 • Bedrog.
 • Overreding.
 • Insinuatie.
 • Waarzeggerij.
 • Laster.
 • Woekerprijzen opleggen.

Nee.

Meer leren...

Ga naar de beschrijving van juiste wijze van levensonderhoud op Ariya Atthangika Magga — Het Edel Achtvoudige Pad.