Dwaas

Balo

Een dwaas kan herkend worden aan zijn gedrag.

balo

'Dwaas'. Het tegenovergestelde is een intelligent (viññu) persoon.

Een dwaas kan herkend worden aan zijn gedrag. Hij bewandelt niet het juiste Achtvoudige Pad (cattari ariya sacca), maar het tegenovergestelde, het verkeerde achtvoudige pad omdat hij de Dhamma niet begrijpt. Dit is een onintelligent persoon.

Wie arrogant (mana) is, eigendunk heeft omdat hij een hoge opleiding heeft genoten of in een bepaalde familie geboren is zoals in het brahmanisme wordt aangenomen (zie kastenstelsel), zal zich niet openstellen om dat 'ik' te overwinnen dat zo dominant is. Zulk een persoon begrijpt niet wat ware intelligentie (viññu) is. Daarom is arrogantie (mana) een zeer hardnekkige bezoedeling die pas volledig verdwenen is bij het verwerven van arahatschap.

Alle mensen hebben het potentieel in zich om intelligentie (viññu) te ontwikkelen, maar dwaze mensen zien het nut er niet van in. En mensen met eigendunk (mana) zijn volgens henzelf al wijs genoeg.

Bala vagga — Dhammapada hoofdstuk 5 — Dwazen, geeft een aantal definities van een dwaas persoon. Een mooie gelijkenis van een intelligent en onintelligent persoon wordt gegeven in Dhp064.

Document info
RegID HMbBMXH6PPgwOyk
Bijgewerkt 22 januari 2024 12:01:14
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen