Het sterven van de Boeddha

"Wees onvermoeibaar, monniken, indachtig en van zuivere discipline! Bewaak jullie eigen geest met krachtige vastberadenheid! Bewerkstellig vastbesloten door indachtigheid jullie eigen bevrijding!"

Dit waren de laatste woorden van de Boeddha.

Het sterven van de Boeddha.
Het sterven van de Boeddha.

De Boeddha verzaakte op zijn negenentwintigste jaar de wereld, op zijn vijfendertigste jaar verwierf hij de verheven verlichting, en hij predikte de Dhamma tot aan zijn dood op zijn tachtigste jaar. Omringd door zijn liefdevolle vriendelijkheid, mededogen en wijsheid, liep deze prachtige mens zo'n 2600 jaar geleden over de stoffige wegen van noordoost India en zette hij zich onvermoeibaar en onvoorwaardelijk in voor het geluk en het welzijn van alle voelende wezens.

Deze vier gebeurtenissen zijn de belangrijkste voor iedere boeddhist. De genoemde plaatsen zijn de meest belangrijkste bedevaartplaatsen.


  1. De Boeddha werd in 623 v. Chr. geboren te Lumbini
  2. Hij verwierf op 35 jarige leeftijd de verlichting te Uruvela (nu Bodh Gaya)
  3. Twee maanden later predikte hij zijn Leer voor het eerst te Isipatana (nu Sarnath)
  4. Hij stierf op 80 jarige leeftijd te Kusinagar (of Kusiñara)

Dit vers dat de Boeddha in zijn laatste uren gesproken heeft, zegt veel over de eigen verantwoordelijkheid voor het realiseren van bevrijding. Het is een van de vele kenmerken dat het boeddhisme van andere religies onderscheidt.

"Mijn leven zit erop.
De rest van de levensspanne is kort.

Ik ga heen van jullie;
ik heb van mezelf mijn eigen toevlucht gemaakt.

Wees onvermoeibaar, monniken, indachtig
en van zuivere discipline!

Bewaak jullie eigen geest
met krachtige vastberadenheid!

Hij, die onvermoeibaar de Dhamma en de Discipline naleeft,
zal voorbij de ronden van geboorten gaan
en een einde aan lijden maken."

De laatste woorden van de Boeddha waren:

"Welnu, monniken, ik spoor jullie aan:

Alle samengestelde dingen hebben de aard van vergaan in zich!
Bewerkstellig vastbesloten door indachtigheid jullie eigen bevrijding[1]!"

Op Sleutel tot Inzicht is de prachtige D16 — Maha Parinibbana Sutta — Het grote heengaan beschikbaar waarin de laatste dagen van de Boeddha zijn verwoord.

Eindnoten

[1] Handa dani bhikkhave amantayami vo: Vayadhamma sankhara appamadena sampadetha. Zie ook appamada.

Document info
RegID 9U82r5RHGICleTu
Bijgewerkt 1 november 2020 10:56:15
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen