Wereldvrede

Een maatschappij bestaat uit individuen. Wanneer wij als individu geen vrede in ons hart cultiveren, is een vredige maatschappij niet mogelijk. Daarom dragen wij allemaal de verantwoordelijkheid om vrede in ons hart te cultiveren door onheilzame factoren als hebzucht, haat en onwetendheid uit te bannen. Dit is de manier waarop wijzelf een bijdrage leveren aan een vreedzamere wereld.

Wereldvrede.
Wereldvrede.

In de Leer van de Boeddha vormt de wet van het afhankelijk ontstaan (paticcasamuppada) oftewel de voorwaarden van universele verschijnselen, een belangrijk onderwerp. Hebzucht (lobha), haat (dosa) en onwetendheid (oftewel begoocheling) (moha) zijn de drie hoofdoorzaken (mula) die leiden tot de ellende in de wereld. Wanneer iemand ernaar streeft om aan deze onaangename toestand te ontsnappen, dan moet men zich ontdoen van de onderliggende begeerte en haat en de onwetendheid omtrent de ware aard van dingen.

Conflicten ontstaan vanwege verscheidene kwaadaardige factoren in de geest van mensen. De controle over zulke factoren als hebzucht, jaloezie, haat, kwelzucht, afgunst, etc, zullen gegarandeerd tot innerlijke vrede leiden. Voor een individueel persoon kan permanente vrede alleen worden ontwikkeld wanneer iemand zich volledig heeft ontdaan van deze mentale bezoedelingen. Dit vormt een basis zodat vreedzame dialogen tussen individuen kunnen leiden tot een vredig en harmonieus leven voor allen.

Op een gegeven moment ontstond er onbetekenende kibbelarij tussen de boeren aan weerszijde van de rivier de Rohini. Deze rivier fungeerde als een grens tussen het koninkrijk van de Sakya's en het koninkrijk van de Koliya's. Ieder van hen probeerde zoveel water naar hun eigen velden te leiden als mogelijk was. Uiteindelijk leidde dit tot een hoogoplopend conflict tussen de legers van de beide koninkrijken. Op een gegeven ogenblik verschijnt de Boeddha op het strijdtoneel en waarschuwde hen over de kwalijke gevolgen van oorlog en de voordelen van het tot stand komen van een vreedzame schikking. Zo werd de oorlog afgewend en de vrede hersteld. Het is vermeldenswaardig dat de Boeddha de enige religieuze leraar is geweest die ooit het slagveld persoonlijk heeft bezocht en zich opstelde als een waar bemiddelaar om oorlog te voorkomen.

Document info
RegID JtS10D1gNyD3Yg7
Bijgewerkt 22 juni 2020 09:10:04
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen