Beroemde uitspraken van de Boeddha

Deze uitspraken — voor het merendeel van de Boeddha — herinneren de lezer aan essentiële feiten.

Advejjhavacana Buddha.

De Boeddha zei niet de ene dag iets, en de andere dag het tegenovergestelde. — "Hoe kan er, nadat ik het definitief verklaard heb, een alternatief zijn?"

Atta hi attano natho.

Iemand is zijn eigen redder.

Attadipa viharatha, attasarana anannadarana.

Blijf van jezelf een eiland (steun) maken, van jezelf je eigen toevlucht maken, en neem niet iemand anders als toevlucht.

Cetanaham bhikkhave kammam vadami.

Wilshandelingen, monniken, is hetgeen dat ik kamma noem.

Itthi pi hi ekacciya seyya.

Sommige vrouwen zijn beter dan mannen.

N'etam kho saranam khemam.

Iemands veiligste toevlucht is hijzelf.

Sabbe dhamma anatta.

Alle dingen zijn zonder een zelf.

N'etam mama; n'eso'ham asmi; na me so atta.

Dit is niet van mij, dit ben ik niet, dit is niet mijn zelf.

Na ca so, na ca añño.

Noch dezelfde persoon, noch een totaal andere.

Na me acariyo atthi.

Een leraar heb ik niet.

Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa.

Hulde aan de Gezegende, de Volmaakte, de Volledig Verlichte.

Ñanadassana.

Stabiliteit is de bevrijding van mijn geest.

Nibbanam paranam sukham Nibbana.

Nibbana is het hoogste geluk.

Puja ca pujaniyesu etam mangalam uttamam.

Eer en respect aan hen die het waard zijn, strekt uit tot grote zegening.

Rahu jati, bandhanam jatam.

Een Rahu is geboren (Rahu is 'belemmering'), een belemmering heeft zich opgeworpen! (Dit riep de Boeddha uit toen hij hoorde van Rahula's geboorte.)

Sabba papassa akaranam, kusalassa upasampada, sacitta pariyodapanam, etam Buddhana Sasanam.

Vermijding van alle kwaad, het goede doen, de geest zuiveren, dit is de Leer van alle Boeddha's.

Sabbe satta sukhino hontu.

Dat alle levende wezens gelukkig zullen zijn!

Sukhita hotha, dukkha muccutha.

Dat je gelukkig mag zijn, dat je bevrijd mag zijn van lijden.

Tanhaya mulam kanatha.

Graaf de wortel van begeerte op.

Vayadhamma sankhara, appamadena sampadetha.

Alle samengestelde dingen hebben de aard van vergaan in zich! Bewerkstellig vastbesloten door indachtigheid jullie eigen bevrijding! (Dit waren de laatste woorden van de Boeddha.)

Yam kiñci samudayadhammam sabbam tam nirodhadhammam.

Alles wat de aard van opkomen in zich heeft, heeft ook de aard van opheffing in zich.

(Dit was de uitspraak van de eerwaarde Kondañña in S56-011.)

Ye dhamma hetuppabhava tesam hetum tathagato aha. Tesam ca yo nirodho evam vadi mahasamano.

Van dingen die van een oorzaak afkomstig zijn, daarvan heeft de Tathagata hun oorzaak verteld, en eveneens hun einde: aldus onderwijst de grote asceet.

Document info
RegID lLWjRFbbqqJ0uMz
Bijgewerkt 4 november 2023 21:27:55
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen