Dhammapada hoofdstuk 13 — De wereld

Loka vagga

Dhammapada 167-178

Ontwikkel niet het wereldse

167. Ontwikkel geen verkeerde manier van leven, leid geen onoplettend leven. Buig niet af naar verkeerde inzichten, wees geen wereldaanhanger.

hinam dhammam na seveyya pamadena na samvase micchaditthim na seveyya na siya lokavaddhano

Geen verkeerde inzichten, geen onoplettendheid en geen jacht naar werelds gewin.

Neig niet naar een verdorven manier van leven, naar praktijken die lagere begeerten stimuleren. Leef niet in onoplettendheid. Houd jezelf niet op met hen die er verkeerde inzichten op na houden. Heb geen begeerte naar welke wereld dan ook.

De rechtvaardigen zijn gelukkig, in deze wereld en in de volgende

168. Ontwaak tot de realiteit, wees niet begoocheld. Leef correct volgens de Dhamma. Iemand die realistisch leeft, is gelukkig in deze wereld en in de volgende.

utthitte nappamajjeyya dhammam sucaritam care dhammacari sukham seti asmim loke paramhi ca

Leef vol overgave om je leven op realistische wijze te perfectioneren. Zulk een leven brengt geluk in dit leven en in het volgende.

Ontwaak tot de realiteit, wees niet begoocheld. Leef overeenkomstig de realiteit (de Dhamma). De realistische persoon is gelukkig in deze wereld en in de volgende.

Gedraag je overeenkomstig de Leer

169. Beoefen op correcte wijze de Dhamma, houd geen slechte koersen aan. Iemand die realistisch leeft, is gelukkig in deze wereld en in de volgende.

dhammam care sucaritam na tam dukkaritam care dhammacari sukham seti asmim loka paramhi ca

Beoefen de Dhamma perfect, lever geen half werk. Het leven dat in Dhamma geleefd is, verzekert overal geluk.

Beoefen de Dhamma voor de perfectie. Beoefen het niet op een verkeerde, onvolmaakte manier. Hij, die de Leer op een goede manier beoefent, zal in vrede en geluk leven, in deze en in de volgende wereld.

Beschouw de vergankelijkheid van het leven

170. Precies zoals in een luchtbel een luchtspiegeling wordt gezien, zo moet de wereld worden gezien. Als je de dingen zo bekijkt, dan zal de koning van de dood je niet zien.

yatha bubbulakam passe yatha pase maricikam evam lokam avekkhantam maccuraja na passati

Met een correcte visie op het leven, glijdt iemand uit de grip van de koning van de dood.

Kijk naar een luchtbel, kijk naar de luchtspiegeling in die luchtbel. Hoe vergankelijk is het! Wat een illusie! Als je op deze manier in de wereld kijkt, kan zelfs de koning van de dood je niet zien (dan overwin je de angst voor de dood). Op deze manier verdwijnt alle gehechtheid aan de wereld.

Zij die gedisciplineerd zijn hechten niet aan de wereld

171. Kom, zie deze wereld als een gedecoreerd koninklijk rijtuig waar dwazen voor hun gemak op leunen. Zij die de realiteit gewaar zijn, hechten er niet aan.

etha passath'imam lokam cittam rajarathupamam yatthu bala visidanti natthi sangho vijanatam

De wereld lijkt op een mooi gedecoreerd koninklijk rijtuig. Maar de wijzen trappen er niet in.

De spiritueel onvolwassenen zijn volledig in beslag genomen door deze wereld, de glamour die zo bedrieglijk is als de decoratie van een koninklijk rijtuig. Maar zij die de realiteit zien hechten niet aan dergelijke wereldse dingen. Zie de wereld zoals zij werkelijk is.

De ijverige verlicht de wereld

172. Wie voorheen begoocheld was, maar later ontgoocheld, verlicht deze wereld zoals de maan wanneer die bevrijd wordt van donkere wolken.

yo ca pubbe pamajjitva paccha so nappamajjati so imam lokam pabhaseti abbha mutto'va candima

Wanneer fouten gecorrigeerd zijn, dan laat dat iemand stralen zoals de maan die bevrijd wordt van donkere wolken.

Een individu mag dan wel in het verleden begoocheld zijn geweest, maar als hij later zijn denkwijze corrigeert wordt hij een ontgoochelde persoon. Hij is daarom als de maan die van achter een donkere wolk tevoorschijn komt en zo de wereld verlicht.

Het kwade wordt overwonnen door het goede

173. Iemand die zijn slechte daden met goede daden compenseert, verlicht deze wereld zoals de maan wanneer die bevrijd wordt van donkere wolken.

yassa papam katam kammam kusalena pithiyati so imam lokam pabhaseti abbha mutto'va candima

Degene die door de kracht van zijn deugdzaamheid de door hem begane slechte daden reduceert, verlicht deze wereld.

Als een individu zijn slechte daden door goede daden weet te vervangen, dan verlicht hij de wereld. Slechte daden kunnen door goede daden worden gecompenseerd.

Zonder het oog van wijsheid is de wereld blind

174. Deze wereldse mensen zijn blind. Slechts weinigen zijn capabel om goed te zien. Zoals slechts weinig vogels ontsnappen aan een net, zo zijn er slechts enkelen die naar zegenrijke sferen gaan.

andhabhuto ayam loko tanuk'ettha vipassati sakunto jalamutto'va appo saggaya gacchati

Van deze blinde wereld zijn er slechts enkelen die ontsnappen, precies zoals vogels ontsnappen aan een net.

De meeste mensen in deze wereld zijn onbekwaam om echt te zien. Zij kunnen de realiteit niet zien. Van hen is er slechts een handjevol dat echt inzicht heeft. Alleen zij zien correct. Zoals een verdwaalde vogel aan het net ontsnapt, zo kunnen slechts enkelen een zegenrijke sfeer bereiken.

De wijzen gaan voorbij het wereldse

175. Zwanen vliegen in het pad van de zon. Zij met psychische krachten gaan door de lucht, na Mara en zijn leger te hebben overwonnen. De wijzen bewegen zich van de wereld.

hamsadiccapathe yanti akase yanti iddhiya niyanti dhira lokamha jetva maram savahinim

Zoals ganzen in de vlucht, zo bewegen de wijzen zich stapsgewijs van de wereld.

De zwanen vliegen in het pad van de zon (de lucht). Zij die over psychische vermogens beschikken (iddhi pada) reizen door de lucht. Deze toegewijde wijze heiligen, overwinnen de dood (Mara) met zijn leger. Zij verlaten de wereld en bereiken Nibbana.

Een leugenaar kan elke misdaad begaan

176. Iemand die niet waarheidsgetrouw is, iemand die leugens spreekt, iemand die andere werelden ontkent; voor hem is er geen kwaad waartoe hij niet in staat is.

ekam dhammam atitassa musavadissa jantuno vitinnaparalokassa natthi papam akariyam

Er is geen misdaad waar een twijfelende, schaamteloze leugenaar niet toe in staat is.

De slechte persoon die de waarheid niet trouw is, ontkent een leven in de volgende wereld. Hij gelooft niet dat kwade daden gevolgen hebben en hij vreest dan ook niet voor de consequenties in een volgende wereld. Hij is vol twijfels en schaamt zich nergens voor.

Geluk door deel te nemen aan goede daden

177. Vrekken gaan niet naar de hemelse sferen, dwazen juichen grootmoedigheid nooit toe, maar iemand met wijsheid verheugt zich daarover bij het geven en zal gelukkig zijn in toekomstige levens.

na ve kadariya devalokam vajanti bala have nappasamsanti danam dhiro ca danam anumodamano ten'eva so hoti sukhi parattha

Inderdaad, vrekken prijzen liefdadigheid nooit en banen zich nooit een weg naar een hemelse sfeer.

De extreme gierigaards bereiken niet de hemelse werelden. De slechte, onwetenden, keuren daden van liefdadigheid niet goed. Maar de edele wijzen, keuren liefdadigheid goed en nemen er deel aan. Als gevolg daarvan zijn zij gelukkig in de volgende geboorte.

Een in de stroom getredene te zijn is verheven

178. Om de enige koning over de hele aarde te zijn; dan verder naar de hemelse sferen gaan; dan heerschappij over alle werelden hebben. Maar de vruchten van het in de stroom treden is veel beter.

pathavya ekarajjena saggassa gamanena va sabbalokadhipaccena sotapattiphalam varam

Een in de stroom getredene zijn (sotapanna) is een veel groter succes dan een reis naar de hemel.

De verwerving van de vrucht van het in de stroom treden is de eerste fase in de verwerving van spiritueel succes. Die staat is veel grootser dan een universele heerser (koning) of het bereiken van een hemelse sfeer.

Document info
RegID Dhphfd13
Bijgewerkt 10 januari 2021 15:50:02
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen