De vele monniken

De context voor deze pagina volgt t.z.t.

Bewaak de geest

315. Zoals een grensdorp aan zowel de binnenkant als de buitenkant bewaakt wordt, zo moeten ook jullie jezelf beschermen. Laat het juiste moment niet zomaar aan je voorbij gaan, want zij die het juiste moment missen, komen tot ellende doordat zij zichzelf naar de hel (niraya) zenden.

nagaram yatha paccantam guttam santarabahiram evam gopetha attanam khano ve ma upaccaga khanatita hi socanti nirayamhi samappita

Bewaak jezelf als een grensdorp tegen de aanvallen van het kwaad. Nalatigheid leidt iemand naar de afgrond.

Zoals een grensdorp aan de binnenkant en aan de buitenkant bewaakt wordt, bewaak op die manier ook jezelf. Laat het juiste moment (waarop cruciale handelingen verricht worden) niet onopgemerkt voorbijgaan. Zij die dergelijke momenten wel voorbij laten gaan, komen tot ellende (wanneer de daad rijpt) omdat zij zichzelf naar de hel sturen (omdat de persoon in kwestie zelf de beslissing neemt voor wat betreft de uitvoering van verkeerde daden).

Deze detailpagina wordt z.s.m. uitgewerkt.

Document info
RegID Dhp315
Bijgewerkt 18 november 2020 14:30:16
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen