De volgelingen van niet-boeddhistische religies

De context voor deze pagina volgt t.z.t.

Zwijgen maakt iemand geen monnik

268. Door te zwijgen is iemand geen heilige zolang hij idioot en onwetend is. Maar een wijs persoon kiest voor wat goed is alsof hij (het goede en het slechte) met een weegschaal weegt.

na monena muni hoti mulharupo aviddasu yo ca tulam'va paggayha varamadaya pandito

Niet door louter het stilzwijgen te beoefenen is iemand een heilige. Maar als iemand met wijsheid het goede selecteert alsof hij met weegschalen weegt.

De onwetende persoon die er dwaze manieren op na houdt en blijkbaar verward is, kan weliswaar het stilzwijgen beoefenen — de soberheidoefening van de heiligen (muni's). Dit maakt hem echter geen heilige. Maar een wijs persoon die het goede en het slechte weegt, zoals iemand die weegschalen hanteert, weegt het goede en het slechte en kiest voor wat goed is.

Alleen ware wijsheid maakt iemand een heilige

269. Doordat iemand vrij is van het slechte, daarom is iemand een heilige. Hij die beide sferen (van goed en kwaad) begrijpt, die wordt terecht 'muni' genoemd.

papani parivajjeti sa muni tena so muni yo munati ubho loke muni tena pavuccati

De heilige verwerpt volledig het slechte. Hij weegt beide werelden, het goede en het slechte. Daarom wordt hij een muni genoemd.

Omdat hij weegt wat goed en wat verkeerd is, schuwt hij het kwade. Vanwege dit feit is hij een heilige (muni). Door zijn heilige wijsheid is hij capabel om beide werelden (de sferen van het goede en het kwade) te wegen, d.w.z. dat hij perfect de gevolgen hiervan begrijpt.

Deze detailpagina wordt z.s.m. uitgewerkt.

Document info
RegID Dhp268-269
Bijgewerkt 18 november 2020 14:29:04
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen