De rechters

De context voor deze pagina volgt t.z.t.

Een wijs persoon oordeelt niet haastig

256. Wie overhaast oordeelt is niet rechtvaardig. Een wijs persoon oordeelt pas nadat hij onderzocht heeft wat goed en wat verkeerd is.

na tena hoti dhammattho yen'attham sahasa naye yo ca attham anattham ca ubho niccheyya pandito

Een handhaver van gerechtigheid oordeelt niet overhaast. De wijze oordeelt met grote zorgvuldigheid over wat goed en wat verkeerd is.

Als iemand in een geval haastig met willekeur oordeelt over wat goed en wat verkeerd is, dan is zijn oordeel niet gebaseerd op gerechtigheid. Maar de wijze persoon oordeelt op basis van onderzoek en zonder vooroordelen over wat goed en wat verkeerd is.

Stevig gevestigd in rechtvaardigheid

257. Wie op anderen op onpartijdige wijze het recht toepast, met zorgvuldigheid, met rechtvaardigheid, die wijze bewaakt de Dhamma. Hij wordt 'de in rechtvaardigheid gevestigde' genoemd.

asahasena dhammena samena nayati pare dhammassa gutto medhavi dhammattho'ti pavuccati

Met voorzichtigheid, rechtvaardigheid en eerlijkheid geeft hij leiding. Beschermd door rechtvaardigheid, wordt hij 'de in rechtvaardigheid gevestigde' genoemd.

Die wijze persoon die het recht toepast en over anderen oordeelt, onpartijdig, zonder vooringenomenheid en zonder willekeur, wordt bewaakt door en is in overeenstemming met de wet van rechtvaardigheid. Zulk een persoon wordt beschreven als zijnde 'gevestigd in de Dhamma'.

Deze detailpagina wordt z.s.m. uitgewerkt.

Document info
RegID Dhp256-257
Bijgewerkt 18 november 2020 14:28:47
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen