Devadatta — Ook in een vorig leven probeerde hij mij te doden

Deze detailpagina geeft een beeld van hoe diep de onvolkomenheden van Devadatta zaten. De Boeddha doet hier de voorspelling dat hij zal afglijden naar niraya.

De kwaaddoener wordt door zijn eigen daden vermorzeld

162. Iemand met een zeer slecht gedrag, doet zichzelf aan wat zijn vijanden hem wensen, precies zoals de Maluva klimplant een Sala boom verstikt.

yassa accantadussilyam maluva salamiv'otatam karoti so tath'attanam yatha nam icchati diso

Onzuiver gedrag is als zelfmoord, als zelfvernietiging, precies zoals de verstrengelende Maluva kruipplant op een Sala boom.

De extreem kwade daad van de persoon met een groot gebrek aan deugdzaamheid, is vergelijkbaar met die van de woekerende maluva klimplant. De klimplant groeit aan de boom en vermorzelt hem totdat de boom helemaal vernietigd is. Op dezelfde wijze wordt de kwaaddoener door zijn eigen kwade daad vermorzeld.

Terwijl de Boeddha in het Jetavana klooster verbleef, sprak de Boeddha dit vers, met verwijzing naar Devadatta.

Op een dag waren enkele monniken met elkaar in gesprek, toen de Boeddha binnenkwam en hen naar het onderwerp van hun gesprek vroeg. Ze antwoordden dat ze het over Devadatta hadden en vervolgden: "Eerwaarde! Devadatta is inderdaad een man zonder moraliteit en hij is ook erg begerig naar macht. Hij heeft geprobeerd om roem en rijkdom te verkrijgen door op oneerlijke wijze het vertrouwen van Ajatasattu te winnen. Hij heeft ook geprobeerd om Ajatasattu te overtuigen, dat als hij zich van zijn vader zou verlossen, hij (Ajatasattu) onmiddellijk een machtig koning zou worden. En doordat Ajatasattu zich door Devadatta had laten misleiden, doodde Ajatasattu zijn vader, de goede koning Bimbisara. Devadatta heeft zelfs tot drie keer toe geprobeerd u te doden, onze meest eerbiedwaardige Leraar! Devadatta is inderdaad een erg slecht en onverbeterlijk persoon!"

Nadat de Boeddha naar hen geluisterd had, vertelde hij hen dat Devadatta hem niet alleen in dit leven geprobeerd had te doden, maar ook in zijn vorige bestaansvormen. En toen vertelde de Boeddha het verhaal van de hertenjager.

"Eens, toen koning Brahmadatta regeerde over Varanasi, werd de Bodhisatta geboren als een hert en Devadatta was destijds een hertenjager. Op een dag zag de hertenjager de voetafdrukken van een hert onder een boom. Dus richtte hij een bamboeplatform in de boom op en wachtte hij op het hert met de speer in de aanslag. Het hert kwam, maar het was erg behoedzaam. De hertenjager zag hem aarzelen en gooide wat fruit uit de boom om hem te verleiden. Maar dat zette het hert tot waakzaamheid aan; hij keek nog zorgvuldiger en zag toen de hertenjager in de boom zitten. Hij deed alsof hij de hertenjager niet zag en wendde zich langzaam van de boom af. En van enige afstand sprak hij in de richting van de boom: 'O boom! Jij laat je vruchten altijd recht naar beneden vallen, maar vandaag heb je de natuurwet verbroken door je vruchten schuin te laten vallen! Omdat je de natuurwet van bomen hebt overtreden, verlaat ik je nu om naar een andere boom te gaan.'"

De Boeddha vervolgde: "Toen hij het hert zag afwenden, wierp de hertenjager zijn speer op de grond en zei: 'Ja, nu kun je verdergaan; vandaag zat ik verkeerd met mijn berekeningen.' Het hert antwoordde: 'O hertenjager! Jij zat vandaag inderdaad fout met je berekeningen, maar jouw slechte kamma zal geen enkele vergissing begaan; het zal jouw beslist achtervolgen.'"

"En zo heeft Devadatta mij niet alleen in dit leven geprobeerd te doden, maar ook in het verleden. Toch is hij er nooit in geslaagd."

En de Boeddha vervolgde: "Monniken! Precies zoals een kruipplant een boom waar hij zich aan vastgrijpt, vermorzelt, zo worden zij die zonder moraliteit zijn, die overmand zijn door begeerte, uiteindelijk in niraya geworpen."

Uitleg vertaling vers 162

yassa accanta dussilyam salam maluva iva otatam diso nam yatha icchati so attanam tatha karoti

yassa accanta dussilyam: iemands extreme gebrek aan moraliteit; salam maluva iva otatam: precies zoals de Maluva klimplant een Sala boom verstikt/vermorzeld; disam: zoals een vijand; yatha icchati: de intentie heeft om kwaad te doen; attanam tatha karoti: iemand zichzelf pijn doet

Commentaar

accanta dussilyam: volledig gebrek aan discipline en deugdzaamheid.

Document info
RegID Dhp162
Bijgewerkt 27 december 2020 21:53:08
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen