De vier verheven bewustzijnsstaten

Brahma vihara

In het voorstadium van verlichting worden vier verheven staten van bewustzijn gecultiveerd.

brahma vihara

Letterlijk: 'goddelijke verblijfplaats' of 'goddelijke sferen'. Ook wel 'grenzeloze staten' en 'verheven bewustzijnsstaten'. Synoniem: appamañña.

Wij noemen deze staten 'verheven bewustzijnsstaten' omdat die definitie het duidelijkst verwijst naar waar de term voor staat. Deze staten staan voor: 1. liefdevolle vriendelijkheid (metta); 2. mededogen (karuna); 3. meelevende vreugde (mudita); 4. gelijkmoedigheid (upekkha).

Zie cetasika; Tabel II.

Iemand die deze bewustzijnsstaten gecultiveerd heeft, 'verblijft' (viharati) daarin, en omdat het verheven bewustzijnsstaten zijn worden het 'goddelijke verblijfplaatsen' genoemd. De mediteerder verblijft of leeft in deze staten.

De standaardtekst voor de ontwikkeling van deze vier verheven staten (brahma vihara bhavana) die vaak in de sutta's voorkomt, is als volgt:

Noot[1]

"Hij verblijft (viharati) terwijl hij één windstreek doordringt met zijn hart vol van liefdevolle vriendelijkheid (metta), zo ook de tweede windstreek, zo ook de derde en de vierde; zo ook boven, beneden en rondom. Hij verblijft terwijl hij de gehele wereld overal en zonder onderscheid doordringt met zijn hart vol van liefdevolle vriendelijkheid, overvloedig, ontwikkeld, onbegrensd, vrij van haat en kwade wil."

"Hij verblijft terwijl hij één windstreek doordringt met zijn hart vol van mededogen (karuna) (...)."

"Hij verblijft terwijl hij één windstreek doordringt met zijn hart vol van meelevende vreugde (mudita) (...)."

"Hij verblijft terwijl hij één windstreek doordringt met zijn hart vol van gelijkmoedigheid (upekkha), zo ook de tweede windstreek, zo ook de derde en de vierde; zo ook boven, beneden en rondom. Hij verblijft terwijl hij de gehele wereld overal en zonder onderscheid doordringt met zijn hart vol van gelijkmoedigheid, overvloedig, ontwikkeld, onbegrensd, vrij van haat en kwade wil."

Extra aanbevelingen

Voor een gedetailleerde uitleg en meditatie instructies, zie Brahma vihara bhavana — De meditatieve ontwikkeling van de vier verheven staten.

Gedetailleerde uitleg in Vis 9. Voor teksten zie Path 97.

Teksten over metta in: The Practice of Loving Kindness door Nanamoli Thera (Wheel 7); The Four Sublime States door Nyanaponika Thera (Wheel 6); Brahma Vihara door Narada Thera (Vajirarama, Colombo, 1962).

Eindnoten

[1] Voor meer uitleg, raadpleeg brahma vihara.

Document info
RegID y4Gs4Eym77Ld6gP
Bijgewerkt 8 oktober 2023 22:05:09
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen