De Leer van de Boeddha

Buddha Sasana

Een serie die de meest belangrijke onderwerpen van de boeddhistische Leer omvat. Met zorgvuldige precisie beschreven op basis van de Theravada leerstellingen.

Inhoudsopgave

Hoofd leerstellingen

Sub leerstellingen

Moraliteit

Meditatie

Meditatie Extra

Nibbana

Overige definities

Facetten

Toelichting

Sub leerstellingen

Dit betreft de leerstellingen die een onderverdeling zijn binnen de hoofd leerstellingen.

Toelichting

Moraliteit

Moraliteit oftewel deugdzaamheid, is de basis van de gehele boeddhistische training.

Meditatie

Tip De volgende pagina's zijn erg belangrijk om een goede basis te leggen en om meditatie in het dagelijks leven te integreren. Omdat deze pagina's voor de basis erg belangrijk zijn, zijn ze ook als een afzonderlijke categorie op de sitemap ingedeeld.

De volgende lijst bevat specifieke onderwerpen en artikels m.b.t. meditatie.

Meditatie Extra

Deze pagina's zijn een extra aanvulling op de categorie Meditatie.

Overige definities

Dit is een categorie van uiteenlopende definities. Doorgaans is vooraan een Pali titel gedefinieerd. Dit geeft aan dat de belangrijkste aspecten van die definitie op die specifieke pagina uiteengezet zijn. In sommige gevallen kunnen extra pagina's over hetzelfde onderwerp beschikbaar zijn, maar die hebben dan geen Pali titel.

Facetten

Dit betreft pagina's die betrekking hebben op facetten van het boeddhisme. Een facet is een kant of onderdeel van een bepaalde zaak. In dit geval betreft het een kant van de leer, maar niet een leerstelling op zich.

Toelichting

Het belangrijkste doel van deze serie is om de structuur van de boeddhistische Leer correct, duidelijk, origineel en compleet in beeld te brengen zodat bestudering en beoefening makkelijker wordt.

Een leerstelling wordt exact weergegeven zoals de Boeddha het verkondigd heeft. De Pali termen vormen steeds een belangrijke basis om de juiste verwijzingen te kunnen maken en om de exacte betekenis ervan toe te kunnen lichten.

Om de originaliteit te waarborgen, zijn vaak citaten van de Boeddha opgenomen en wordt verwezen naar de desbetreffende toespraak. Middels de toespraak kan worden geverifieerd wat de Boeddha eventueel nog meer over een onderwerp heeft gezegd.

Binnen een leerstelling (een pagina binnen deze serie) wordt de noodzakelijke uitleg omtrent dat onderwerp gegeven. Daarnaast kan op een andere pagina extra Aanvullende ondersteuning worden gegeven. Dat soort pagina's worden dan ook als zodanig aangegeven.

Binnen een leerstelling wordt steeds naar die pagina's verwezen die het meest gerelateerd zijn aan de desbetreffende leerstelling. Je kan ook altijd teruggaan naar deze hoofdpagina als je de pagina's afzonderlijk wilt bekijken.

Maak — indien van toepassing — goed gebruik van de wegwijzers op de pagina's. Ook die geven de belangrijkste gerelateerde pagina's weer.