De drievoudige training

Tividha sikkha

Met deze citaten uit D16 geeft de Boeddha de kernzaken van de drievoudige training (tividha sikkha) aan. In het boeddhisme draait alles om het begrijpen van essentiële zaken.

Noot[1]

Moraliteit, concentratie, wijsheid, en bevrijding

Hier geeft de Boeddha aan dat de drie groepen van het Edel Achtvoudige Pad elkaar ondersteunen en leiden tot wijsheid. Uiteindelijk is het wijsheid dat leidt tot de bevrijding van de bezoedelingen hetgeen de volledige bevrijding impliceert.

Dezelfde uitspraak heeft hij op meerdere plaatsen gedaan dan alleen op de Gierenpiek (Gijjhakuta).

1.12. En toen predikte de Gezegende, terwijl hij op de Gierenpiek (Gijjhakuta) verbleef, een goed opgebouwde toespraak: "Dit is moraliteit, dit is concentratie, dit is wijsheid, dit is bevrijding[2]. Concentratie (meditatie), monniken, die ondersteund wordt door deugdzaamheid brengt veel vruchten voort, veel zegening. De geest, die ondersteund wordt door wijsheid, is volledig en geheel bevrijd van alle bezoedelingen (asava's), namelijk: de bezoedeling van zintuiglijkheid (kamasava), de bezoedeling van worden (bhavasava), de bezoedeling van meningen (ditthasava) en de bezoedeling van onwetendheid (avijjasava)."

D16 — Maha Parinibbana Sutta — Het grote heengaan (1.12)

De vier Edele Waarheden

Hier geeft de Boeddha te kennen dat het begrijpen van de vier Edele Waarheden tot het ophouden van wedergeboorte leidt.

2.2. Toen sprak de Gezegende de monniken toe met de volgende woorden: "Monniken, het is vanwege het niet begrijpen, het niet doorzien van de Vier Edele Waarheden, dat ik, zowel als jullie, voor lange tijd hebben rondgedoold in de cyclus van geboorte en dood (samsara). Welke zijn deze vier? Vanwege het niet begrijpen van de Edele Waarheid van Lijden hebben wij voor lange tijd rondgedoold in de cyclus van geboorte en dood; vanwege het niet begrijpen van de Edele Waarheid van de Oorzaak van Lijden (...); vanwege het niet begrijpen van de Edele Waarheid van de Opheffing van Lijden (...); en vanwege het niet begrijpen van de Edele Waarheid van het Pad dat leidt tot de Opheffing van Lijden hebben wij voor lange tijd rondgedoold in de cyclus van geboorte en dood. Maar nu, monniken, is vanwege het begrijpen, het doorzien van dezelfde Edele Waarheid van Lijden, van de Oorzaak van Lijden, van de Opheffing van Lijden en van het Pad dat leidt tot de Opheffing van Lijden — de hunkering naar worden afgekapt, vernietigd is datgene dat naar worden leidt, en is er geen wedergeboorte meer[3]."

D16 — Maha Parinibbana Sutta — Het grote heengaan (2.2)

Begrijpen en doorgronden

Hier wijst de Boeddha erop dat alles draait om het begrijpen en het doorgronden van bovengenoemde zaken. Het realiseren van bevrijding is dus niet enkel en alleen op een kussentje zitten. Juist begrip (samma ditthi) is de eerste factor van het Edel Achtvoudige Pad.

4.2. En de Gezegende sprak de monniken toe met de woorden: "Monniken, het is door het niet begrijpen, door het niet doorgronden van vier dingen dat ik, zowel als jullie, zo lang rondzwierven in deze cyclus van geboorte en dood (samsara). Welke zijn deze vier dingen? Door het niet begrijpen en het niet doorgronden van de edele deugdzaamheid, door het niet begrijpen en het niet doorgronden van de edele concentratie, door het niet begrijpen en het niet doorgronden van de edele wijsheid en door het niet begrijpen en het niet doorgronden van de edele bevrijding[4]. Maar, monniken, nu deze vier begrepen en doorgrond zijn, is daarmee de hunkering naar bestaan afgekapt, vernietigd is datgene dat naar vernieuwing van worden leidt, en er is geen opnieuw worden meer."

D16 — Maha Parinibbana Sutta — Het grote heengaan (4.2)

Zie ook

Eindnoten

[1] Dezelfde tekst komt o.a. ook voor in A04-001.

[2] 'Moraliteit', 'concentratie' en 'wijsheid' verwijst naar de drievoudige training van het Edel Achtvoudige Pad (ariya atthangika magga) en 'bevrijding' naar het resultaat ervan.

[3] De hunkering of begeerte naar worden (bhava tanha) is één van de drie begeertes die hij opsomt in de eerste toespraak S56-011 — Dhamma Cakka Ppavattana Sutta — Het in beweging zetten van het Wiel der Wet.

[4] 'De edele moraliteit', 'de edele concentratie' en 'de edele wijsheid' verwijst naar de drievoudige training van het Edel Achtvoudige Pad (ariya atthangika magga) en 'de edele bevrijding' naar het resultaat ervan.

Document info
RegID pqWROY6nwEbW0cV
Bijgewerkt 24 november 2020 22:14:00
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen