De Boeddha — Het Midden Land

Het Midden Land wordt door boeddhisten gezien als het thuis van hun religie.

Inhoudsopgave

Het Roze-Appel Land oftewel Jambudipa

De vier heilige plaatsen

Tip Deze pagina is ook geschikt voor als je een pelgrimstocht wilt maken.

Het Roze-Appel Land oftewel Jambudipa

Het land dat wij vandaag de dag kennen als India, was bij de Boeddha en zijn tegenhangers in hun tijd bekend als het Roze-Appel Land (Jambudipa). Als hij over het land sprak waarin hij geboren was, zei de Boeddha: "Er zijn weinig aangename parken, aangename bossen, aangename uitgestrekte vlaktes en meren, maar groter in aantal zijn de steile ruige plaatsen, ondoorwaadbare rivieren, dicht struikgewas met doornen en onbegaanbare bergen."

Maar ondanks het droge klimaat en harde omgeving, was India, samen met Egypte, China en Mesopotamië, de bakermat van menselijke beschaving. Het was in de centrale Ganges Vallei, of wat het 'Midden Land' genoemd werd (Majjhimadesa), dat velen van Indiaas beschavingen vernieuwingen ondergingen. De Boeddha was geboren in het Midden Land en bracht zijn hele leven al lopende over de stoffige wegen door, mediteerde in droge wouden en onderwees in de steden, dorpen en op het platteland. Het Midden Land deed het boeddhisme gedurende zijn eerste cruciale eeuwen groeien, en hoewel het zich verspreide over geheel India en uiteindelijk voorbij de grenzen naar ver gelegen delen van Azië, zien boeddhisten het Midden Land altijd als het thuis van hun religie. Kort samengevat behelst het Midden Land de tegenwoordige Indiase staten Uttar Pradesh en Bihar en de Tarai van Nepal.

Het India zoals de Boeddha het kende, was in zestien landen (Maha Janapada) verdeeld waarin hij door de meeste ervan rondtrok in zijn succesvolle carrière. Het meest belangrijke land was Magadha, dat geregeerd werd door koning Bimbisara en later, gedurende het leven van de Boeddha, door koning Ajatasattu, de zoon van koning Bimbisara. Enige jaren na de dood van de Boeddha werd de hoofdstad van Magadha gewijzigd van Rajagaha in Pataliputta, en het land dijde uit vanwege politieke belangen. In de derde eeuw v. Chr. had Magadha bijna geheel India, Pakistan en Afghanistan verovert.

Het Midden Land.
Het Midden Land.

In het noordwesten lag Magadha's hoofdrivaal Kosala met Savatthi als hoofdstad, en ten tijde van de Boeddha vlogen deze twee landen elkaar vaak in de haren. Kosala regeerde over het eigen vaderland van de Boeddha, de Sakya republiek. De laatste 20 jaren van zijn leven bracht de Boeddha meestal door in Kosala. Koning Pasenadi was een van zijn meest toegewijde lekendiscipelen.

Ten noorden van Magadha lag Vajji, een confederatie van verscheidene stammen, met als de meest belangrijkste de Licchavi's en de Vedehi's. Ten tijde van de Boeddha waren de Licchavi's tot een van de machtigste stammen uitgegroeid en hun hoofdstad was Vesali. In het laatste levensjaar van de Boeddha, had de koning van Magadha, Ajatasattu, al plannen om Vajji binnen te vallen.

Zo nu en dan bezocht de Boeddha Kasi, dat eens over het grootste gedeelte van het Midden Land regeerde. Ten tijde van de Boeddha had Kasi nogal politieke betekenis. Ondanks de afnemende politieke belangen, bleef de hoofdstad van Kasi voortbestaan tot zelfs vandaag de dag als een belangrijk centrum van religie, cultuur en handel. Voordat de Boeddha de wereld verzaakte, gebruikte hij alleen parfum en zijde dat van Kasi kwam, twee producten waar de stad nog steeds beroemd door is.

Verder naar het westen en ten zuiden van Kosala lag Vamsa dat geregeerd werd door koning Udena gedurende de meeste tijd van het leven van de Boeddha. De hoofdstad Kosambi was gelegen aan de rivier de Yamuna en werd verscheidene keren door de Boeddha bezocht.

De vier heilige plaatsen

Het heilige land van het boeddhisme, het Midden Land, heeft pelgrims al door de eeuwen heen geïnspireerd om de enorme obstakels te overwinnen en hun leven te riskeren om de plaatsen geassocieerd met het leven van de Boeddha, te zien. Ze kwamen van alle regionen van India, van China, Korea, Sumatra, Birma en Sri Lanka. Een pelgrim kwam zelfs van Kazachstan. Gelukkig zijn tegenwoordig de omstandigheden een stuk beter om de tocht naar deze heilige gronden te maken, en komen er mensen van over de gehele wereld om eer aan hun Leraar te betuigen.

5.8. "Ananda, er zijn vier plaatsen die een edel persoon moet bezoeken en moet bekijken met gevoelens van eerbied. Welke zijn deze vier? 'Hier werd de Tathagata geboren (Lumbini)!' Dit, Ananda, is de eerste plaats die een edel persoon moet bezoeken en die hij met eerbied moet bekijken. 'Hier verwierf de Tathagata de volledige onvergelijkbare verheven verlichting (Uruvela)!' Dit, Ananda, is de tweede plaats die een edel persoon moet bezoeken en die hij met eerbied moet bekijken. 'Hier zette de Tathagata het machtige wiel van de Dhamma in beweging (Isipatana)!' Dit, Ananda, is de derde plaats die een edel persoon moet bezoeken en die hij met eerbied moet bekijken. 'Hier stierf de Tathagata en bereikte hij het Nibbana waarin geen enkel element van hechten overbleef (Kusiñara)!' Dit, Ananda, is de vierde plaats die een edel persoon moet bezoeken en die hij met eerbied moet bekijken."

"En waarlijk, Ananda, er zullen edele monniken en nonnen, lekenmannen en lekenvrouwen naar deze plaatsen komen en dan bedenken: 'Hier werd de Tathagata geboren! Hier verwierf de Tathagata de volledige onvergelijkbare verheven verlichting! Hier zette de Tathagata het machtige wiel van de Dhamma in beweging! Hier stierf de Tathagata en bereikte hij het Nibbana waarin geen enkel element van hechten overbleef!' En iedereen, Ananda, die op zo'n pelgrimstocht sterft terwijl zijn hart gevestigd is in geloof, zal na de ontbinding van het lichaam, na de dood, worden wedergeboren in een hemelse wereld."

D16

Document info
RegID GTsihjdv4uJ56ni
Bijgewerkt 14 januari 2022 12:37:13
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen