De Boeddha — Afkeurend tegenover het kastenstelsel

De Boeddha was van jongs af aan al een echte vrijdenker. Waar de wereld zich als een rij blinden achter een kastenstelsel schaarde, verwierp hij dit met kracht.

Afkeurend tegenover het kastenstelsel

Het kastenstelsel drijft mensen uiteen en richt verschrikkelijk veel leed aan. De Boeddha was zelf in zo'n kastenstelsel geboren (de krijgerskaste), maar hij verliet dit vernederende systeem en keurde het krachtig af, tot groot ongenoegen van zijn familie. Maar een waarheidszoeker is niet gehecht aan zijn familie of wat dan ook; hij is iemand waarbij gerechtigheid altijd nummer 1 staat.

Wanneer je denkt meer te zijn dan een ander omdat je in een bepaalde familie geboren bent, zijn immorele mentale factoren van de geest hier debet aan zoals eigendunk (mana), onwetendheid (avijja) en begeerte (tanha).

De Boeddha maakte geen enkel verschil in kaste, stam of status wanneer hij tot anderen over de Dhamma sprak. Mannen en vrouwen met verschillende achtergronden — de rijken en de armen; de laagsten en de hoogsten; de geletterden en de ongeletterden; brahmanen en uitgestotenen; prinsessen en armzaligen; heiligen en criminelen — luisterden naar de Boeddha. Zij namen hun toevlucht in hem, en volgden hem die hen het pad naar vrede en verlichting liet zien. Het pad is open voor iedereen. Zijn Dhamma is er voor iedereen.

Kaste, dat voor de brahmanen van India een zaak van groot belang was, was voor de Boeddha, die een dergelijk vernederend systeem krachtig veroordeelde, volstrekt onbelangrijk. De Boeddha liet mensen van alle kaste en status vrijelijk tot de Sangha toe als hij wist dat zij geschikt waren het heilige leven te leiden. Sommigen van hen onderscheidden zichzelf later in de Sangha. De Boeddha was de enige leraar in die tijd, die onderlinge tolerantie poogde te doen groeien en diegenen verenigde die van elkaar verwijderd waren door de verschillen in kasten en status.

Zie ook

Document info
RegID PVxvHAoerEKJLFW
Bijgewerkt 18 juni 2022 13:05:45
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen