Goede woorden

Subhasita Sutta

De juiste spraak heeft vier eigenschappen.

Aldus heb ik gehoord: Eens, toen de Boeddha in het Jetavana verbleef, sprak hij tot de monniken:

"Spraak die de volgende vier eigenschappen heeft is goed gesproken, is onberispelijk en wordt niet afgekeurd door de wijze, namelijk: de spraak van een monnik die enkel heilzame woorden spreekt en geen woorden spreekt die onheilzaam zijn; die enkel spreekt over wat essentieel is en niet spreekt over wat niet essentieel is; die enkel aangename woorden spreekt en geen onaangename woorden spreekt; die enkel woorden spreekt die waarheid bevatten en geen woorden spreekt die onwaarheden bevatten. Spraak die gekarakteriseerd wordt door deze vier factoren is goed gesproken; deze spraak is niet slecht gesproken, is onberispelijk en wordt niet afgekeurd door de wijze." Dit is wat de Meester zei, en na dit gezegd te hebben, ging hij als Leraar verder, door het volgende te zeggen:

450. "Heilzame spraak, zeggen de heiligen, is de meest vooraanstaande. Iemand dient te spreken over wat essentieel is en niet over wat niet essentieel is, en dit is het tweede. Iemand dient woorden te spreken die aangenaam zijn en geen woorden die onaangenaam zijn, en dit is het derde. Iemand dient woorden te spreken die waarheid bevatten en men dient geen woorden te spreken die verdraaid zijn, en dit is het vierde."

Toen stond een monnik, Vangisa genaamd, van zijn zitplaats op en liep naar de Boeddha. Hij plaatste respectvol zijn gewaad over een schouder en met samengevouwen handen vroeg hij de Meester toestemming om te spreken. Toen hij die gekregen had, sprak hij deze woorden van lof:

451. "Laat ons woorden gebruiken die ons geen pijn veroorzaken. Laat ons woorden gebruiken waardoor wij elkaar niet krenken. Waarlijk, dat zijn heilzame woorden."

452. "Laat ons aangenaam spreken, woorden die mensen verblijden, woorden die niet tot kwade spraak aanzetten. Laat ons aangenaam tot anderen spreken."

453. "De woorden van waarheid zijn onsterfelijk. Dit is een eeuwige wet. Zoals het oude gezegde is: 'woorden van waarheid kunnen niet sterven'. En goede mensen, zegt men, zijn goed gevestigd in waarheid, in welzijn en in deugd."

454. "En de woorden die de Boeddha spreekt, woorden die naar uitblussing leiden, een einde aan lijden maken, zijn de meest waardevolle woorden."

Document info
RegID Snp3-03
Bijgewerkt 22 juni 2020 09:22:55
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen