Buddhavamsa

Geschiedenis van de Boeddha's

In dit deel van de Khuddaka Nikaya vertelt de Boeddha hoe zijn besluit tot stand kwam om een Boeddha te worden en geeft hij de geschiedenis weer van de 24 Boeddha's die hem zijn voorgegaan en die tevens zijn Boeddhaschap voorspelden. De Buddhavamsa bestaat uit 29 secties in versvorm.

De 1e sectie geeft een verslag over hoe de Eerwaarde Sariputta aan de Boeddha vraagt wanneer het was dat hij voor het eerst besloot om aan het Boeddhaschap te werken en welke deugden voor de perfectheden (paramita's) hij had vervuld om zijn doel, Perfecte Verlichting (anuttara samma sambodhi), te bereiken. In de 2e sectie beschrijft de Boeddha hoe hij als de kluizenaar Sumedha, doordat hij geïnspireerd was door Boeddha Dipankara, besloten had om voor het Boeddhaschap te gaan. Hij vertelt hoe de Boeddha Dipankara de kluizenaar Sumedha zijn zegeningen gaf en dat hij voorspelde dat Sumedha een Boeddha zou worden onder de naam Gotama na een cyclus van vier asankheyya en honderdduizend wereldtijdperken (kappa's).

Vanaf dat moment bleef de Bodhisatta Sumedha de 10 paramita's beoefenen, namelijk: mildheid (dana paramita); 2. moraliteit (sila paramita); 3. verzaking (nekkhamma paramita); 4. wijsheid (pañña paramita); 5. energie (viriya paramita); 6. verdraagzaamheid (khanti paramita); 7. waarheidsliefde (sacca paramita); 8. vastberadenheid (adhitthana paramita); 9. universele liefde (metta paramita); 10. gelijkmoedigheid (upekkha paramita).

De Boeddha vertelt hoe hij deze paramita's leven na leven volbrengt en hoe elk van de 24 Boeddha's die na Boeddha Dipankara met verschillende intervallen van wereldcycli zijn verschenen, eveneens de voorspelling deden dat hij een Boeddha zou worden onder de naam Gotama.

In de 3e en 27e sectie geeft de Boeddha gedetailleerde informatie over de 25 Boeddha's, inclusief hemzelf, aangaande de geboorte, ras, namen van hun ouders, namen van hun vrouwen en kinderen, hun levensspanne, hun manier van verzaking, de duur van hun inspanningen om het Boeddhaschap te bereiken, de naam van de boomsoort waaronder zij de verlichting bereikten, hun onderricht van de Dhamma Cakka Ppavattana Sutta — Het in beweging zetten van het Wiel der Wet (S56-011) in het hertenpark (Migadaya), de namen van hun hoofddiscipelen, hun hulp monnik, de namen van hun hoofdstad en de namen van hun hoofd lekensponsors. Elke sectie wordt afgesloten met een verslag over waar die Boeddha's zijn overleden en hoe hun relieken werden verspreid.

In de 28e sectie worden de namen van 3 Boeddha's genoemd, namelijk Boeddha Tanhankara, Boeddha Medhankara en Boeddha Saranankara. Deze Boeddha's leefden vóór Boeddha Dipankara in de verschillende intervallen van hetzelfde wereldtijdperk. De namen van andere Boeddha's (tot aan Boeddha Gotama) worden eveneens opgesomd, samen met de namen van de wereldtijdperken waarin zij zijn verschenen. Uiteindelijk voorspeld de Boeddha dat Boeddha Metteya na hem in de wereld zal verschijnen. De laatste sectie, sectie 29, geeft een verslag over hoe de relieken van de Boeddha worden verspreid en waar deze worden bewaard.

Geen toespraken opgenomen.

Bekijk meer via:

Document info
RegID Bv00
Bijgewerkt 18 november 2020 14:20:45
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen