Mentale ontwikkeling

Bhavana

De gelijkenis van de hen, de handvat van de bijl en de touwen van het schip.

Monniken! Ofschoon een monnik die zich niet toelegt op de (meditatieve) ontwikkeling (van zijn geest), wensen kan: 'Oh, dat mijn hart bevrijd mag raken van de bezoedelingen (asava's) zonder gehechtheid!', toch zal zijn hart niet bevrijd zijn. Hoe komt dat? 'Omdat hij zijn geest niet ontwikkeld heeft', dient men dan te zeggen. Niet ontwikkeld heeft in wat? In de vier fundamenten van indachtigheid (satipatthana), de vier juiste inspanningen (samma padhana), de vier wegen naar kracht (iddhi pada), de vijf spirituele vermogens (indriya), de vijf spirituele krachten (bala), de zeven factoren van verlichting (bojjhanga) en het achtvoudige pad (ariya atthangika magga) [1].

Veronderstel monniken, dat er acht, tien of twaalf henneneieren zijn, maar de hen zit er niet lang genoeg op zodat ze niet lang genoeg verwarmd worden, niet genoeg kunnen ontwikkelen (om ze uit te laten komen).

Net zo vergaat het een monnik die zich niet toegelegd heeft op de meditatieve ontwikkeling van zijn geest. Ofschoon hij kan wensen dat zijn hart bevrijd mag worden van de bezoedelingen, toch zal hij op zulk een wijze niet bevrijd worden. Hoe komt dat? Dat is omdat hij zijn geest niet ontwikkeld heeft. Niet ontwikkeld heeft in wat? In de vier fundamenten van indachtigheid, de vier juiste inspanningen, de vier wegen naar kracht, de vijf spirituele vermogens, de vijf spirituele krachten, de zeven factoren van verlichting en het achtvoudige pad.

Maar als een monnik zich toegelegd heeft op de meditatieve ontwikkeling van zijn geest, zelfs al zou hij niet wensen: 'Oh, dat mijn hart bevrijdt mag raken van de bezoedelingen zonder gehechtheid!', dan zal zijn hart toch bevrijd raken van de bezoedelingen. En wat is daar de reden van? 'Omdat hij zijn geest ontwikkeld heeft', dient men dan te zeggen. Ontwikkeld in wat? In de vier fundamenten van indachtigheid, de vier juiste inspanningen, de vier wegen naar kracht, de vijf spirituele vermogens, de vijf spirituele krachten, de zeven factoren van verlichting en het achtvoudige pad.

Veronderstel monniken, dat er acht, tien of twaalf henneneieren zijn, en de hen heeft er lang genoeg op gezeten zodat ze lang genoeg verwarmd zijn en lang genoeg ontwikkeld zijn om uit te komen. Zelfs al zou die hen niet wensen: 'Oh, dat mijn kuikentjes met hun pootjes en snaveltje door de schaal van hun ei heen mogen breken en veilig tevoorschijn komen!', toch zullen de kuikentjes door de schaal heen breken en veilig tevoorschijn komen. Hoe komt dat? Dat is omdat de eieren lang genoeg ontwikkeld zijn om uit te kunnen komen.

Veronderstel monniken, dat een timmerman een bijl heeft en haar handvat vertoont de vormen van zijn vingers en duim. Toch zal hij niet weten hoeveel het handvat vandaag, hoeveel het handvat gisteren, en hoeveel het handvat op andere tijden weggesleten is; maar hij zal gewoonweg weten, van wat er ingeslonken is, dat dat weggesleten is. Zo vergaat het een monnik die zich toegewijd heeft in het cultiveren van zijn geest; ofschoon hij er geen weet van heeft hoeveel van de bezoedelingen (van zijn geest) er vandaag weggesleten zijn, hoeveel gisteren en hoeveel op andere tijden; toch weet hij van wat er ingeslonken is, dat dat weggesleten is.

Of veronderstel monniken, een schip vaart over de oceaan, opgetuigd met touwen, en na zes maanden blootgesteld te zijn geweest aan het water, wordt het op het strand getrokken voor de winter. Dan zullen de touwen, die aangetast werden door de wind en de zon, wanneer zij week worden door de moessonregens, makkelijk kunnen inslinken en wegrotten. Zo vergaat het een monnik die zich toegewijd heeft aan het cultiveren van zijn geest: zijn banden zullen makkelijk losgemaakt worden en zullen uiteindelijk wegrotten.

Eindnoten

[1] Dit zijn de bodhipakkhiya dhamma, de 37 'toebehoren voor verlichting', of 'benodigdheden voor verlichting'. Deze omvatten de gehele boeddhistische Leer.

Document info
RegID A07-067
Bijgewerkt 18 november 2020 14:19:56
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen