Hoop

Asamsa Sutta

De Boeddha geeft de verschillende aspecten van hoop aan en toont situaties van mensen in het kastenstelsel en monniken.

Inhoudsopgave

Hoop onder de kasten

Hoop onder de monniken

Hoop onder de kasten

"Monniken, er zijn deze drie soorten personen die in de wereld voorkomen. Welke drie? Degene zonder hoop, degene met hoop, en degene die de hoop heeft overwonnen[1]."

1. "En wat, monniken, is de persoon zonder hoop? Hier (idha) is iemand wedergeboren in een lage familie — een familie van Caṇḍala's, bamboewerkers, jagers, karrenmakers of bloemeneters — een gezin dat arm is, met weinig eten en drinken, dat met moeite leeft, waar voedsel en kleding met moeite wordt verkregen; of hij is lelijk, afzichtelijk, dwergachtig, met veel ziekten: blind, kreupel, mank of verlamd. Hij krijgt geen eten, drinken, kleding en voertuigen; slingers, geuren en zalven; beddengoed, huisvesting en verlichting. Hij hoort: 'De Khattiya's hebben die en die Khattiya gezalfd.' Het komt niet in hem op: 'Wanneer zullen de Khattiya's mij ook zalven?' Dit wordt de persoon zonder hoop genoemd."

2. "En wat is de persoon met hoop? Hier heeft de oudste zoon van een met het hoofd gezalfde Khattiya koning, die gezalfd maar nog niet gezalfd moet worden, het onwankelbare bereikt. Hij hoort: 'De Khattiya's hebben die en die Khattiya gezalfd.' Het komt bij hem op: 'Wanneer zullen de Khattiya's mij ook zalven?' Dit wordt de persoon met hoop genoemd."

3. "En wat is de persoon die hoop heeft overwonnen? Hier hoort een met het hoofd gezalfde Khattiya koning: 'Die en die Khattiya is gezalfd door de Khattiya's.' Het komt niet in hem op: 'Wanneer zullen de Khattiya's mij ook zalven?' Om welke reden? Omdat zijn eerdere hoop van zalving afnam toen hij gezalfd werd. Dit wordt de persoon genoemd die hoop heeft overwonnen."

"Dit zijn de drie soorten personen die in de wereld voorkomen."

"Zo ook, monniken, zijn er drie soorten personen gevonden die onder de monniken bestaan. Welke drie? Degene zonder hoop, degene met hoop, en degene die hoop heeft overwonnen."

Hoop onder de monniken

1. "En wat, monniken, is de persoon zonder hoop? Hier is iemand immoreel, met een slecht karakter, van onzuiver en verdacht gedrag, geheimzinnig in zijn daden, geen asceet hoewel hij beweert er een te zijn, geen celibatair (brahma cariya) hoewel hij beweert dat wel te zijn, innerlijk verrot, corrupt, verdorven. Hij hoort: 'Die en die monnik heeft, met de vernietiging van de bezoedelingen (asava's), voor zichzelf met directe kennis, in dit leven, de smetteloze bevrijding van de geest gerealiseerd, bevrijding door wijsheid, en nadat hij erin is binnengegaan, verblijft (viharati) hij erin.' Het komt niet bij hem op: 'Wanneer zal ook ik, met de vernietiging van de bezoedelingen, voor mijzelf met directe kennis, in dit leven, de smetteloze bevrijding van de geest realiseren, bevrijding door wijsheid (pañña vimutti), en er, nadat ik erin ben binnengegaan, erin verblijven?' Dit wordt de persoon zonder hoop genoemd."

2. "En wat is de persoon met hoop? Hier is een monnik deugdzaam, van goed karakter. Hij hoort: 'Die en die monnik heeft, met de vernietiging van de bezoedelingen, voor zichzelf met directe kennis, in dit leven, de smetteloze bevrijding van de geest gerealiseerd, bevrijding door wijsheid, en nadat hij erin is binnengegaan, verblijft hij erin.' Het komt bij hem op: 'Wanneer zal ook ik, met de vernietiging van de bezoedelingen, voor mijzelf realiseren met directe kennis, in dit leven, de smetteloze bevrijding van de geest, bevrijding door wijsheid, en er, nadat ik erin ben binnengegaan, erin verblijven?' Dit wordt de persoon met hoop genoemd."

3. "En wat is de persoon die hoop heeft overwonnen? Hier is een monnik een arahat, iemand wiens bezoedelingen zijn vernietigd. Hij hoort: 'Die en die monnik heeft, met de vernietiging van de bezoedelingen, voor zichzelf met directe kennis, in dit leven, de smetteloze bevrijding van de geest gerealiseerd, bevrijding door wijsheid, en nadat hij erin is binnengegaan, verblijft hij erin.' Het komt niet bij hem op: 'Wanneer zal ook ik, met de vernietiging van de bezoedelingen, voor mijzelf met directe kennis, in dit leven, de smetteloze bevrijding van de geest realiseren, bevrijding door wijsheid, en er, nadat ik erin ben binnengegaan, erin verblijven?' Om welke reden? Want zijn eerdere hoop van bevrijding verdween toen hij bevrijd werd. Dit wordt de persoon genoemd die hoop heeft overwonnen."

"Deze, monniken, zijn de drie soorten personen die onder de monniken voorkomen."

Eindnoten

[1] Voor meer uitleg, zie asamsa.

Document info
RegID A03-013
Bijgewerkt 2 juli 2022 11:22:05
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen