Wie was de Boeddha? — Deel 4

Dit is een onderdeel van de Cursus boeddhisme van Sleutel tot Inzicht. In deze cursus leer je over de grote verzaking, enkele belangrijke jaartallen en wat echt domme oefeningen zijn...

Niveau 1

Voor alle lesstof binnen dit niveau kun je de volgende pagina's raadplegen:

In de maand juli (asalha).

De Boeddha was 29 jaar toen hij de wereld verzaakte.

Op dezelfde dag dat de Boeddha de wereld verzaakte, was zijn zoontje Rahula geboren.

Meer leren...

Het feit dat hun zoon was geboren, zou voor hem een extra belemmering zijn, vandaar hij meteen de wereld verzaakte.

Nee, integendeel! Het was juist vanwege het verzaken van egoïsme.

Meer leren...

Vaak zien mensen — die niets van boeddhisme begrepen hebben — het als een egoïstische leerstelling. Dit voorbeeld, deze vraag en antwoord, laten een kernwaarde van het boeddhisme zien (verzaking (nekkhamma)) dat een volstrekt ander beeld plaatst tegenover de meningen (ditthi) die mensen erop nahouden.

De Boeddha was juist een toonbeeld van het verzaken, het opgeven van alle zelfzucht. Zijn eigen vrouw en zoontje gaf hij op vanwege een diep mededogen (karuna) voor hele de mensheid. Dit is iets wat de meeste mensen niet zouden kunnen. Daarom wordt dit ook wel 'de grote verzaking' of 'de belangrijke verzaking' genoemd. Siddhatta was niet zelfzuchtig, maar gaf alles op uit mededogen voor alle voelende wezens.

Zijn voormalige vrouw en zijn zoon traden na zijn verlichting in, en verwierven beide arahatschap.

6 jaar.

Meer leren...

De Boeddha was 29 jaar toen hij de wereld verzaakte, 35 jaar toen hij de verlichting bereikte en 80 jaar toen hij stierf. De Boeddha heeft dus 45 jaar lang zijn Dhamma Vinaya gepredikt.

De Bodhi boom.

Meer leren...

De Pali naam voor de Bodhi boom is assattha boom en is een ficus religiosa.

Uruvela. Tegenwoordig is dit Bodh Gaya.

Nee. De Boeddha (Siddhatta) was niet tevreden over het resultaat. Hun onderricht leidde niet tot verlichting.

  • Heel weinig eten.
  • Het afsnijden van ledenmaten.
  • Ondersteboven in een boom gaan hangen en urenlang tegen de felle zon inkijken.
  • Heel lang de adem inhouden.